TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2018 Say: 19 Alan: Sosyoloji

Alper Yaln, Sevda Yaln, Kubilay Aras
Kazman lesinin Srdrlebilir Yerel Kalknmas in Krsal Turizm Potansiyelinin Deerlendirilmesi
 
Srdrlebilir yerel kalknmada temel ama; o yredeki yaayan insan esi bata olmak zere btn ekolojik sistemin yaam standardn ykselterek mevcut kaynaklar gelecee aktarabilmektir. Bu dorultuda yresel dinamiklerin harekete geirilerek ekonomik, ekolojik, sosyal, siyasal, kltrel, fiziki ve ynetiim alanlarnda bir btn olarak geliiminin salanmas nem kazanmaktadr. Yereldeki potansiyellerden biri de krsal turizm olanaklardr. Yerelden kresellemeye giden srete krsal turizm potansiyelinin belirlenerek turizm imknlarnn kullanlabilir hale getirilmesi yrenin srdrlebilir kalknmas iin byk nem tamaktadr. Bu almada tarih ve kltr izlerinin on bin yl ve daha ncesine uzanan, tarih ncesi dnemden tarih sonras dneme onlarca medeniyete ev sahiplii yapm ve dolaysyla bir cazibe merkezi olma potansiyeli tayan Kazman ilesinin krsal turizm imknlar srdrlebilir yerel kalknmas adna btn ynleriyle ele alnarak yerli ve yabanc turistler asndan turizm faaliyetlerinin yaplabilirlii -uygun neriler kapsamnda- deerlendirilmeye allacaktr.

Anahtar Kelimeler: Kazman ilesi, Krsal turizm, Srdrlebilir yerel kalknma


Evaluation of Rural Tourism Potential for Sustainable Local Development of Kazman District
 
The main objective in sustainable local development is to transfer the existing resources to the future by raising the standard of living of the whole ecological system, especially the living human being in the region. In this direction, it is important to develop the regional dynamics as a whole in the economic, ecological, social, political, cultural, physical and governance areas by activating them. One of the potentials in the region is the rural tourism opportunities. In the process of going from localt o global, determining the rural tourism potential and making the tourism possibilities available have the great importance for the sustainable development of the region. This is a study of the history of the Kazman district, which has been home to tens of thousands of years of historical and cultural traces, dating from the prehistoric period to the end of history, and which has the potential to become a center of attraction its rural tourism possibilities will be handled in all aspects in the name of sustainable local development and the feasibility of tourism activities in terms of domestic and foreign tourists will be tried to be evaluated with in the framework of proper suggestions.

Keywords: Kazman district, Rural tourism, Sustainable local development.


Detay

�ÇER�K