TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2018 Say: 17 Alan: Dou Dilleri ve Edebiyatlar

lyas KAYAOKAY
OEDPUS KOMPLEKS BALAMINDA LAMݒΒNN SALMN U ABSL MESNEVS
 
Oedipus kompleksi, Freudun psikanalitik teorisine gre; erkek ocuklarn anneyi sevmesi ve babay rakip olarak grmesi durumudur. Adn bir Yunan mitinden alan bu karmaada, erkek ocuklar annelerine k olurken babalarndan da nefret ederler. Freuda gre erkek ocuk, anneye bir takm cinsel arzular beslerken kendisini baba ile zdeletirir ve onun yerine gemek ister. Ayn durum kz ocuklar iin de geerlidir. Freud, Oedipus kompleksini kendisine gelen vakalardan, Dostoyevski gibi yazarlarn edeb eserlerinden hatta kendisinden hareketle izah etmeye almtr. Bu konuda pek ok tepki alm olsa da bu alanda alan aratrmaclar tarafndan hakllk pay da kendisine braklmtr. evremizde sk sk duyduumuz annem gibi gelin istiyorum, babam gibi eim olsun gibi szler esasnda Freudun bu teorisiyle alkal durumlardr. Bu almada, 16. asrn velut airlerinden Laminin, Molla Camiden tercme ettii 1903 beyitlik Salmn u Absl mesnevisi, Oedipus kompleksi balamnda ele alnacaktr. Bu mesnevi, Yunan meneili olmas hasebiyle dier mesnevilerden farkl bir kurgu ile karmza kmaktadr. Mesnevide; olaanst bir yolla, anne olmadan dnyaya gelen Salmn adl ehzadenin, kendisine stanne olarak tutulan Absl adl bir kadnla yaad ak anlatlmaktadr. Mesnevide Oedipus kompleksinin var olduu grlmektedir. Baba, Salmn ve Absl arasndaki akn en byk engeli olduu iin babaya kar duyulan gizli bir dmanlk sz konusudur. Salmn bu nedenle babasndan uzaklar. Mesnevinin sonunda Absln lmesi ve Salmnn, Zhre adl baka bir kadna k olmas sonucunda Oedipus kompleksi ortadan kalkar. Salmnn babasyla olan problemi son bulunca babasnn yerine gemeye hak kazanr.

Anahtar Kelimeler: Oedipus Kompleksi, Lami, Salmn, Stanne, Ak, Mesnevi.


THE MATHNAW OF LAMݒ SALAMAN AND ABSAL IN THE CONTEXT OF OEDPUS COMPLEX
 
Oedipus complex, according to Freud's psychoanalytic theory; boys love the mother and see the father as the opponent. In this confusion that takes its name from a Greek myth, boys hate their fathers while falling in love with their mothers. According to Freud, the boy identifies himself with the father as he feeds his mother some sexual desires and wants to replace him. The same applies to girls. Freud has attempted to explain the Oedipus complex in terms of the events that came to it, in motion, even of literary works of authors such as Dostoyevsky. Although there has been a lot of reaction in this regard, the rightfulness has been left to them by researchers working in this field. The words like "I want to be like my mother" and "Be my wife like my father" we hear frequently in our neighborhood are basically related to this theorem of Freud. In this work, Lami'i of the 16th century poet will be dealt with in the context of the Oedipus complex of the 1903-pound Salaman and Absal mathnawi, translated from the Molla Cami. This mathnawi, with Greek origins, is confronted with a different fiction from other mathnawis. Mathnawi; in the extraordinary way, Salaman, who came to the world without a mother, tells of love that she lived with a woman named Absal, who was kept as her mother-in-law. The mathnawi, Oedipus complex seems to have existed. There is a hidden hostility towards the father because the love between father, Salaman and Absal is the greatest obstacle. This is why Salaman is away from his father. At the end of mathnawi, the death of Absal and the Salamans fell in love with another woman named Zhre, leaving the Oedipus complex to stand. The problem with Salamani's father is the end of his father's desire to replace.

Keywords: Oedipus Complex, Lami'i, Salaman, Foster-Mother, Love, Mathnawi


Detay

�ÇER�K