TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2017 Say: 15 Alan: Halk Bilimi

Serkan SARI
XVI. YZYILDA HAMD SANCAI YRKLERNDE K ADLARI
 
Kii adlar zerine yaplan aratrmalar toplumsal hafzann bir yansmasn ortaya koymaktadr. Hamid sancana ait 1501 ve 1522 tarihli kaytlarda bulunan on yrk cemaatinde verilen adlar, kii adlar zerine yaplan almalar rnek alnarak tahlil edilmeye allmtr. Ayn airetlerin farkl yllarda verdii adlar tasniflenerek yllara gre fark ve benzerlikler ortaya konulmaya allmtr. Yrklerde kullanlan adlar, ad verme gelenekleri, kullanlan unvan ve lakaplarn belgelerdeki izi srlmtr. almada airetlerin ad verme srasnda yaanan toplumsal olaylardan nasl etkilendikleri ve bu olaylarn isimler zerindeki etkilerini tetkik etme imkan da ortaya kmtr. Bu almada Tahrir Defterlerinde ki Yrk guruplarnn kulland kii adlarnn eitliliine vurgu yaplmtr. Tespit edilen isimler zenle incelenerek tablo halinde sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Osmanl, Hamid Sanca, Yrkler, Kii Adlar, Tahrir Defteri


XVI. YZYILDA HAMD SANCAI YRKLERNDE K ADLARI
 
Investigations on individual names reveal a reflection of social memory. The names given in the ten nomadic communities in the records of Hamid Sanjag's dating 1501 and 1522 were tried to be analyzed by taking as examples the studies on the names of persons. The names given by different tribes in different years have been classified and differences and similarities were tried to put forward according to years. The names used in the nomads, the naming traditions, the names of the titles used and the names of the nicknames are shown in the documents. In the study, it was also revealed how the tribes were influenced by the social events that took place during naming and the effects of these events on the names. n this paper underlined the variety of the names of nomand grups in tahrir registers. dentified names is presented in Schedule by analysing in detail.

Keywords: Ottoman, Hamid Sanjag, Nomands, Person Names, Tahrir Register


Detay

�ÇER�K