TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2017 Say: 13 Alan: Trk Dili ve Edebiyat

Esra BLGE SAVCI
ESK TRKLERDE LM RTELLER
 
Bu makalede, eski Trklerde lm olgusu evresinde ekillenmi olan lm ritellerinin nasl vcud bulduu hususu incelenmeye allmtr. Bu erevede; eski Trklerde lm zerine alan belli bal Trkologlarn eserlerinden alnan bilgiler dorultusunda, lm olgusu kiinin lmnden hemen sonra yaplan riteller, defin merasim ritelleri alt balklar altnda aklanmtr. almada Eski Trk toplum yaps ierisinde nemli sosyal normalardan biri olan lm olgusuna, toplumun bak as ve bu olguyu kabulleni ekillerinin toplamndan oluan gelenekler, inanlar ve riteller dahilinde baklmtr. Bu balamda aratrmaclarn sahada yaptklar derleme almalarnn neticelerini paylatklar kaynak eserlerde yer alan sonular ve bu sonularn farkl aratrmaclarn sonularnn mukayesesine yaz ierisinde tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: lm, Eski Trklerde lm, Ritel, Defin Merasim Ritelleri


DEATH RITUALS IN ANCIENT TURKS
 
This article attempts to examine death rituals around the ancient Turks. In the direction of the information obtained from the works of the major Turkologists studies on death, the rituals of the death occurred immediately after the death of the person, ritual of the burial ceremony. In the study, the tradition, beliefs and rituals which are composed of the society and the acceptance of this phenomenon have been examined within the old Turkish society structure. Also death considered as one of the important social norms. In this context, the results of the study in which the researchers share the results of the compilation work they have performed on the site, and the results of these studies are discussed in the literature in comparison with different researchers.

Keywords: Death, Death in Ancient Turks, Ritual, Burial Ceremony Rituals


Detay

�ÇER�K