TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2017 Say: 12 Alan: Bat Dilleri ve Edebiyatlar

Diner KO
Bir Rus Esirinin (Filipp S. Efremov) Gzyle Narbuta Bek Devrinde Hokand Hanl
 
1774 ylnda esir olarak geldii Bukharada yaklak dokuz yl gibi uzun bir sre kalan Filipp S. Efremovun bizzat grm olduu Hokand Hanl ile ilgili verdii ksa malumatlar tarihi olarak Narbuta Bek devrinin aydnlatlmas asndan ehemmiyet arz etmektedir. Bu cihetle makalemizde F. S. EfremovunHokand Hanl ile ilgili verdii malumatlar deerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: F. S. Efremov, Hokand Hanl, Narbuta Bek, Trkistan


Kokand Khganate in the Period of Narbuta Bekin the Eyes of a Russian Prisoner (Filipp S. Efremov)
 
The brief information given by Filipp S. Efremov who had been in Bukhara, where he had been a prisoner in Kokand Khanate in 1774 for about nine years, is of historical significance in terms of brightening the period of Narbuta Bek. In the article we are evaluating the information given by F. S. Efremov in the Kokand Khanate.

Keywords: F. S. Efremov, Kokand Khanate, Narbuta Bek, Turkestan


Detay

�ÇER�K