TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYear:2016 Volume:11 Area:History

İlyas Topsakal
Z. Validi Togan (1890-1970) and His Thought
 
Zeki Velidi Togan is a prominent scientist with first and essential researches on Turkish historical field. But it is valuable that the national Turkish thesis to the Turkish consideration that he brought and notwithstanding, ethnographic based identity definitions which are significant in cultural history. This work is designed to reveal that how much he attached importance to our world of thougt and roots beside his historical researches in his lifetime.

Keywords: Zeki Validi Togan, General Turkish History, Turkish Culture, Turkish Thought, Memories.


Ahmet Zeki Velidi Togan (1890-1970) ve Düşünce Dünyası
 
Zeki Velidi Togan, Türk tarih araştırmalarında yaptığı ilk ve köklü araştırmalarla öne çıkan bir bilim adamıdır. Ancak onun Türk düşüncesine getirdiği milli tarih tezi ve beraberinde kültür tarihinde çok önemli olan etnografya temelli kimlik tanımlamaları bir o kadar değer taşır. Bu çalışma onun hayat serüveni içinde tarih araştırmalarının yanında işlediği düşünce dünyamızı ve köklerimizi ne kadar önemsediğini ortaya koymak için tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zeki Velidi Togan, Genel Türk Tarihi, Türk Kültürü, Türk Düşüncesi, Hatıralar


Detail

CONTENT