TR
ALAN EDİTÖRLERİ

Baş Editör 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER


Genel Yayın Yönetmeni 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER


İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı


Rusça Dil Editörleri 

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL


Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı


Çalışma Ekonomisi Editörü 

Yrd. Doç. Dr. Murat Çiftçi
Yrd. Doç. Dr. Halil Özekicioğlu


Din Editörü 

Doç. Dr. İlyas Topsakal


Eğitim 

Doç. Dr. Ünsal Umdu  Topsakal


Görsel Sanatlar Editörü  

Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ


Halk Oyunları Editörü 

Nihal ÖTKEN


Modern Dans Editörü 

Gürbüz AKTAŞ


Hukuk Editörleri

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Ferhat ERÇİN


Mali Hukuk Editörü

Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR


İktisat Editörü 

Prof. Dr. Mustafa AKAL
Doç. Dr. Halil ÖZEKİCİOĞLU
Doç. Dr. Selim İNANÇLI


İstatistik – Sayısal Yöntemler – Ekonometri Editörleri 

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER 

Yrd. Doç. Dr. Funda SEZGİN


İşletme

Prof. Dr. Remzi Altunışık


Muhasebe ve Finans Editörü 

Doç. Dr. Selçuk Balı


Maliye Editörleri 

Prof. Dr. Murat ÇAK
Doç. Dr. Haşim Akça
Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ


Sosyoloji Editörü 

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ


Coğrafya Editörü

Doç. Dr. Cemallettin Şahin


Spor Bilimleri Editörü 

Doç. Dr. Bilge Donuk


Tarih Editörleri

Doç. Dr. İlyas Topsakal

Doç. Dr. Nuri Kavak

Doç. Dr. Saadettin Baştürk

Dr. Suzan Akkuş


Türk Dili ve Edebiyatı Editörü 

Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz


Uluslararası İlişkiler Editörü 

Doç. Dr. Toğrul İSMAYIL


Çağdaş Amerikan ve Kanada Edebiyatı Editörü

Yrd. Doç. Dr. Arsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN


Türkçe Eğitimi Editörü

Yrd. Doç. Dr. Gökçe YÜKSELEN PELER

Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimi
 
Yrd. Doç. Dr. Suat KOL

İÇERİK