TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 11  Alan: Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Ahmet Faruk ÇELİK
MEŞRUTİYETTEN ÖNCE VE SONRA İRAN BASINI HAKKINDA BİR ÖN ÇALIŞMA
 
Bugünkü İran edebiyatını daha iyi anlayabilmek için Meşrutiyet dönemi İran edebiyatını ve özellikle o dönem İran basınını iyi bilmek gerekir. Meşrutiyet dönemi içinde gelişen basın hareketleri, beraberinde orta Farsça İran edebiyatının da yeni bir biçim kazanmasına ve yeni bir hüviyete bürünmesine yol açtı. Avrupa’ya okumak ve Avrupai bilgileri elde etmek üzere gönderilen İranlı genç öğrenciler, dili tıpkı Avrupalılar gibi kullanmayı ve edebi ürünleri eski Fars edebiyatı türlerinden farklı şekilde işlemeyi öğrendiler. Bu dönemde başlayan matbuat faaliyetleri, dilin yeni ve farklı bir üslup içinde işlenmesini ve edebiyatın konularının günün gerçeklerine uygun realist bir kimlik kazanmasını gerekli kılıyordu. Yazarlar artık hayali ve mevhum manalar yerine, hayatın gerçeklerini şiir ve yazılarında dile getirmeye başlayınca ortaya eskisinden çok farklı, daha sade ve halkın konuştuğu dili kullanan bir edebiyat çıktı ve bu devre Modern Dönem Fars edebiyatının da hazırlayıcısı oldu.

Anahtar Kelimeler: Meşrutiyet, İran basını, Salih Mirza, Abbas Mirza, Nasiruddin Şah, Mirza Kaimmakam


A PREPARATORY WORK ABOUT PERSIAN PRESS BEFORE AND AFTER THE CONSTITUONAL MONARCHY
 
In an attempt to understand the Persian literary of today we need to know the Persian literary which was exist in the constitutional monarch period of Iran. The press activities which improved in that constitutional monarch period have caused let Iran literary to earn a new form and wrap up in a new identity. The young students of Iran who were send to Europe in an attempt to have education and learn European knowledges have learned to use the language like Europeans and to begin to use the literary genres in a new way different than their previous using. The press activities which has started in this therm too, have caused let Iran language to earn a new literary style. And together with that factor the matters of literature too, have wone a realistic configuration. After that authors and writers were not writing some utopic and uncertain things like before. Only they were writing now the reality of life. And eventually has appeared a more simple and more different literary style which prepared the Modern term of Persian literature.

Keywords: Persian press, monarchy, Abbas Mirza, Kaimmakam Ferahani, Nasiruddin Shah.


Detay

İÇERİK