TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 11  Alan: Felsefe

İdris Güçlü, Mehmet Odabaşı
Atıf Analizi: Bilgi Bilimi Alanında Önde Gelen Bir Bilim Adamının Çalışmaları
 
Bu çalışmanın amacı, Rutgers Üniversitesi’nde İletişim, Bilgi ve Kütüphanecilik bölümünde öğretim üyesi olan Tefko Saracevic’in çalışmalarının atıf analizini yapmaktır. Çalışma, Bilgi Bilimi’nde Tefko Saracevic’in önde gelen eserlerini atıf analizi konseptinde Google Akademik,Web of Science ve Scopus kullanarak incelemektedir. Analiz sonuçlarına göre, Saracevic’in h-index skoru gerek Web of Science, gerekse Google Akademik ve Scopus tarafından 23 olarak bulunmuştur. Sonuçlar atıf sayısında Google Akademik arama motorunun Web of Science ve Scopus'a oranla daha fazla atıf sayısı bulduğunu göstermektedir. Google Akademik 11408 atıf sayısı ortaya koyarak Tefko Saracevic’in eserlerinin bilgi biliminde önemli ve etkili bir yeri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atıf analizi; Bilgi Bilimi; Web of Science; Tefko Saracevic


Citation Analysis: The Works of Leading Figure in the Field of Information Science
 
The purpose of this study is to present a citation analysis of the works of Tefko Saracevic, a professor at the School of Communication, Information and Library Science at Rutgers University. This study examined the major works of Tefko Saracevic through citation analysis by employing Google Scholar, Web of Science, and Scopus. According to the the results of the analysis, the h-index score of Saracevic is found 23 by both Web of Science, Google Scholar, and Scopus. The results indicate higher citation counts for Google Scholar compared to Web of Science and Scopus. Google Scholar revealed a total number of 11408 citations counts proving Saracevic as one of the most influential authors in the discipline of information science.

Keywords: Citation analysis; Information Science; Web of Science; Tefko Saracevic


Detay

İÇERİK