TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 11  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Nagihan Çetin
TÜRK TÖRESİNİN TELEVİZYON EKRANLARINDAKİ YANSIMALARI DİRİLİŞ ERTUĞRUL ÖRNEĞİ
 
Türkiye’de iki binli yıllarda konusunu Türk tarihinden alan diziler çekmek moda hale gelmeye başlamıştır. Bu dizilerin tarihsel olayları popülerleştirme özelliği vardır. Konusunu tarihten alan diziler zaman zaman tarihi tam olarak yansıtmamakla suçlanmakta, bu dizilerin tarihi kayıt değil tarihten esinlenilerek hazırlanmış kurgu yapımlar oldukları göz ardı edilmektedir. Türkiye’de TRT 1 de ilk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde yayınlanmış olan Diriliş Ertuğrul adlı konusunu tarihten alan bir dizi yayınlanmaktadır. Bu çalışma dizinin birinci sezonu temelli olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın konusu dizinin Türk töresi merkezli olarak incelenmesidir. Çalışma kağan olma, Tanrıdan kut alma, toyda danışarak yargıda bulunma, kadın-erkek ayrımı olmaksızın ordu-millet olma, misafiri Tanrı emaneti bilip koruma, her ne olursa olsun sözünden dönmeme gibi Türk töresinin merkezinde olan özelliklere dizide nasıl ve hangi amaçlarla yer verildiği üzerinedir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon dizisi, tarih, sosyal norm, töre, işlev


Reflections of Oguz morals on Television Screens: Example of
 
In Turkey, shooting tv series which are derived from Turkish history has been started to become a trend in 2000's. Those tv series have an ability to make historical events popular. Tv series whose themes are derived from history are blamed not to reflect the history accurately but it is ignored that these tv series are not prepared by obtaining from historical events but are inspired by fictions. In Turkey, first episode was featured on 10 December 2014 ,"Dirilis Ertugrul" tv series that is inspired by histocial events is featured on channel TRT 1. This study is prepared on basis of the first season of the tv series "Dirilis Ertugrul". The subject of the study is the exmination of Turkish customs centered the tv series "Dirilis Ertugrul". This study is based on how and which purposes are aimed by giving places to the characteristics which are at the center of the Turkish customs such as being a khan, obtaining authorization from God, making judgement by consulting in headquarters, being a nation without man-woman discrimination, protecting guests by considering them God entrusted, never breaking their words no matter whatever it costs.

Keywords: television series, history, social norm, custom, function


Detay

İÇERİK