TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: İşletme

Hüseyin Gürbüz, Nermin İmre
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve YATIRIM FONLARININ YÖNETİMİ
 
Ülkemizde 27 Ekim 2003 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini desteklemek ve geliştirmek amacıyla faaliyete geçirilmiştir. Diğer OECD ülkelerindeki emeklilik sistemleri ile ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi karşılaştırıldığında, ülkemizde öncelikle sisteme girişin teşvik edildiğini ve bu teşvik sonucunda fon miktarını hızla arttırmanın amaçlandığını görmemiz mümkün olabilmektedir. Sistemde on yılın sonunda gayri safi milli hasılanın %5’ i ila %10’ u arasında fon birikeceği tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı ise; ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sisteminin yapısını ve temel organlarını tanımlarken, istatistiki veriler ile sistemin gelişimini ortaya koymak ve sistemin yatırım fonları üzerindeki olumlu etkilerine değinmektir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Yatırım Fonları


THE EFFECT OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM AND MUTUAL FUNDS
 
In 27 October 2003, the concept of “Private Pension System” has emerged as a part of structural reform in order to support and improve the social security system in our country. When the Private Pension System in our country compared to the other OECD countries, it can be seen that in our country encourage entering the system comes first and regarding this, aiming high increases in funds. The System is believed to accumulate funds equivalent to 5% to 10% of GDP by the end of 10th year. The purpose of this paper is to describe the structure and main parts of the Private Pension System, whilst emphasizing the statistics of the values, the development of the system and also the good effects of the system on “asset funds”.

Keywords: Individual Retirement System, Mutual Funds


Detay

İÇERİK