TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 10  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Turhan ADA; Sinan GİDER
HÜSEYİN CELAL YARDIMCI\'NIN HAYATI
 
ÖZ Osmanlı Devleti\'nin 19. yüzyılın sonlarına doğru parçalanma evresine girmesiyle, birçok ulus bağımsızlık isyanlarında bulunmuştur. Bu ulusların bağımsızlık mücadelesine destek veren birçok ülke olmuştur. Rusya, bu ülkelerin başında gelmekteydi. Özellikle Doğu bölgelerini işgale başlayan Rusya, Ağrı Doğu Beyazıt\'a kadar ilerlemiş, yerel güçler ciddi direniş göstermiştir. Celal Yardımcı\'nın mensubu olduğu Ensariler bu bölgede ciddi direniş göstermiştir. Direniş kırılınca İran taraflarına göç etmiş, Rusya\'da Bolşevik Devriminin patlak vermesiyle, Rus ordusu bölgeden çekilmiş, bunun akabinde Ensariler, Doğu Beyazıt\'a dönmüştür. Ensari ailesinden olan Celal Yardımcı, savaş koşullarında yetişmiş, sürgünler görmüş ve bütün bunlara rağmen eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Eğitimini tamamlayan Celal Yardımcı, avukatlık mesleğini icra etmiş, mesleğinde gösterdiği başarıdan dolayı ülkede sesini duyurmuştur. 1950 yılında Demokrat Parti\'den Ağrı Milletvekili olarak meclise girmiştir. 1950-1960 yılları arasında ülke yönetiminde söz sahibi olmuş, getirildiği Bakanlık görevlerini en iyi şekilde icra etmeyi bilmişti. Celal Yardımcı, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Celal Bayar, Adnan Menderes ve diğer arkadaşlarıyla Yassıada\'da mahkum edilmişti. Yassıada duruşmalarında idam cezasına çarptırılmıştı. İdam kararı müebbede çevrilen Yardımcı, 1965 yılına kadar çeşitli cezaevlerinde mahkumiyetini geçirmişti. Türk siyasi tarihinde önemli hizmetleri olan Yardımcı, hapisten sonra tekrardan siyasi arenanın içine girmişti.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Celal Yardımcı, Ensariler, Demokrat Parti, Yassıada


LİFE OF HÜSEYİN CEMAL YARDIMCI
 
ABSTRACT Many nations were found in independence uprising with the deterioration phase of Ottoman State at the late 19. Century. Many countries had supported these nations independence struggle. Russia was one of these countries. Russia started to occupation of Eastern regions and moved on Ağrı Doğu Beyazıt. Local powers showed serious resistance to Russian move. Ansaris , Celal Yardımcı is a member of this group, showed a serious resistance at this region. With the broken of resistance Ansaris immigrated to Iran, with the Bolshevik Revolution Russian army withdrew from region and Ansaris come back to Doğu Beyazıt. Celal Yardımcı who is a member of Ansari family, was grow up under war conditions, had seen many deportations and although of these he completed his education succesfully. After the completion of education, had pursued bar and become popular at country by the succes in bar. He entered to parliament in 1950 as Ağrı MP from Democratic Party. He had a voice in management of country between 1950-1960 and pursued ministerial positions best. Celal Yardımcı was convicted with Celal Bayar, Adnan Menderes and other friends by the May 27,1960 coup at Yassıada. He was sentenced to death at Yassıada trials. His death sentence commuted to life sentence and had served sentence in several prisons until 1965. Yardımcı has important services at Turkish political history. He entered in political area after prison life.

Keywords: Ottoman State, Celal Yardımcı, Ansaris, Democratical Party, Yassıada


Detay

İÇERİK