TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 9  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Arda Kıpçak
MODERN GİZEM ROMANI'NIN KAYNAĞI: BEYAZLI KADIN VE BAYAN AUDLEY'NİN SIRRI ROMANLARINDA SANSASYONEL ROMAN'IN KENDİNE ÖZGÜ ANLATIM TEKNİKLERİ
 
Britanya Edebiyatı’nda önemli bir tür olarak nitelendirilen Viktorya Dönemi sansasyonel edebiyat, 1860’larda ortaya çıkıp sadece on, yirmi yıl içinde kendini tüketmiştir. Bununla beraber, modern gizem romanları, dedektif romanları, gerilim ve polisiyeler gibi birçok başka biçimde tür devam etmiştir. Sansasyonel romanlar, konularını ikinci sayfa gazete haberlerinden edindiklerinden, temel özellikleri okuyucuda sadece korku, gerilim, endişe gibi basit duyguları açığa çıkartmaktır. Bu yüzeysellikten dolayı türün yazarları okuyucu ve eleştrmenler nezdinde başarı ve saygınlık kazanmak için kendilerinde yeni teknikler geliştirmek sorumluluğu hissetmiştirler. Günümüz okurunun dedektif romanlarına olan ilgisi gözardı edilemeyecek durumdadır. Bu makalenin amacı sansasyonel edebiyatın, modern ardılları ile olan ilişkisini değerlendirebilmek için, Wilkie Collins’in Beyazlı Kadın ve Mary Elizabeth Braddon’ın Bayan Audley’nin Sırrı gibi türün iki çok önemli temsilcisine atıfta bulunarak kendilerine özgü anlatım tarzlarının yapısını incelemektir. Bu bakımdan çalışma, yazarların yenilikçi anlatım teknikleri kullanarak okurları ile aralarında oluşturmaya çalıştıkları ilişkiyi gün ışığına çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Sansasyonel edebiyat, dedektif romanları, Beyazlı Kadın, Wilkie Collins, Bayan Audley’nin Sırrı, Mary Elizabeth Bradon, anlatım teknikleri


THE ORIGIN OF MODERN MYSTERY: SENSATION NOVEL AND ITS DISTINCTIVE NARRATIVE STRUCTURE IN THE WOMAN IN WHITE AND LADY AUDLEY’S SECRET
 
Victorian sensation fiction is considered to be an important genre of British fiction which flourished in 1860’s and lost its thrive in a few decades. However its legacy continued in several other forms such as modern mystery novels, detective fiction, suspense and thriller. The main characteristic of sensation novels was to stimulate only basic sensations such as fear, shock, terror on their reader, as they chose their themes from sensational journal articles. As a consequence of this superficiality, the authors of this genre kept themselves responsible to create new techniques to achieve literary success and reputation in the eyes of the reader and literary critics. The interest of today’s reader towards detective novels is indisputable. The aim of this essay is to examine the distinctive narrative structures of sensation fiction by referring mainly to the two most important representatives of the genre The Woman in White by Wilkie Collins and Lady Audley’s Secret by Mary Elizabeth Braddon in order to evaluate the genre of sensation fiction with its modern off-springs. In this respect the study will bring into light the relationship between the author and the reader created by the author using innovative narrative techniques.

Keywords: Sensation fiction, detective novels, The Woman in White, Wilkie Collins, Lady Audley’s Secret, Mary Elizabeth Braddon, narration


Detay

İÇERİK