TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Hukuk

Ömer Özkan, Ahmet Karayazgan
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE MESAFELİ SATIŞ: ELEKTRONIK TICARETİN HUKUKİ ALT YAPISI
 
Dağıtım kanallarındaki değişiklik ve çeşitlilik, esas itibarı ile, rekabet, teknoloji ve mevzuattaki gelişmeler yanında, tüketicilerin talep, davranış ve tercihlerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu anlamda, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de bu davranış ve tercih değişikliği görülmektedir. Türkiye, son yıllarda elektronik ticaret (“E-ticaret”)’in dünyada en hızlı büyüyen piyasalarından birisidir. Bu ise, gerek uygulama ve gerekse mevzuat olarak yeni gelişme ve uygulamaları da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda, Sigorta Sektörü, bu gerçeğin dışında kalamayarak ve tüketici beklentilerine daha iyi cevap verebilmek üzere, geleneksel kanallar dışında, çok kanallı (multi channel”) stratejileri geliştirmekte, ve sigorta ürünlerinin satışında, yaratıcı pazarlama ve satış yolları geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Bu çaba ve girişimler, sektörün tüm dağıtım ve pazarlama kanallarını etkileyecek şekilde, önemli mevzuat gelişmelerini ve değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. Bu durum, hem aktörleri hem de faaliyetlerinde aranan asgari gereklilikleri artırırken, eski alışkanlık ve uygulamaların da köklü bir şekilde değişmesine yol açacak yeni bir dönemi de beraberinde getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, mesafeli satış, sigortanın mesafeli satışı, bilgilendirme, cayma hakkı, elektronik iletişim


DISTANT SALES IN INSURANCE SECTOR: THE LEGAL INFRASTRUCTURE OF ELECTRONIC COMMERCE
 
Changes in distribution channels are mainly driven by competition, regulatory and technological developments, as well as by changes in consumer demand and preferences. In this regard, as in the world, this behavior is observed preferences change in Turkey. E-commerce in Turkey, one of the fastest growing markets in the world. This brings new developments and applications in both the practice and legislation. In recent year, the Insurance Sector, by not stay out of this fact and in order to better respond to consumer expectations, is to develop strategies multi-channel (multi-channel ") outside the traditional channels, and to make an effort to develop the innovative marketing and sales routes in the sale of insurance products, These efforts and initiatives raise important regulatory developments and changes which will affect all channels of distribution and marketing sector. This will lead to a new era of radical change in the way the old habits and practices, while increasing the number of both the actors and the minimum requirements sought in the activities.

Keywords: E-commerce, distance selling, distance selling of insurance, disclosure, withdrawal right, electronic communication


Detay

İÇERİK