TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 8  Alan: Tarih

Selma Çetinkaya
ASALA Bağlamında Türk-Ermeni İlişkilerinde Dış Mihrakların Rolü
 
Türk-Ermeni ilişkilerinde belirleyici faktör 1915 olaylarıdır. Bu olaylar sürecinde olduğu gibi sonrasındaki gelişmelerde de iki tarafın ilişkilerini belirlemede dış mihraklar önemli rol oynamışlardır. 1915’te yaşananların soykırım olduğunu iddia ederek bunu Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışan Ermeniler, günümüze değin pek çok devletin desteğini almışlardır. Türkiye’nin bulunduğu konum sebebiyle güçlenmesini istemeyen, Ermeni lobisinin gücünden çekinen, ortak düşman algısıyla hareket eden Rusya, Suriye, Lübnan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, ABD, Fransa gibi birçok ülke Ermenilere sağladıkları yardımlarla terör eylemlerine ortak olmuşlardır. Türkiye’nin sorunsuz dönem olarak gördüğü yıllarda dahi bu yardımlar devam etmiştir. Bu bağlamda, Ermeni meselesinin yalnızca Türklerle Ermeniler arasında var olan bir konu olarak algılanmaması gerekir. Global bir sorun haline getirilen Ermeni meselesini anlayabilmek için üçüncü ülkelerin bu iki millet arasındaki problemi neden kaşıdığını, neyi amaçladığını görmek gerekmektedir. Tebliğin konusunu ASALA çerçevesinde dış mihrakların oynadığı rol oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ermeni, ASALA, ABD, Lübnan, Kıbrıs, Yunanistan, terör, diaspora


The Role of Foreign Forces on Turkish-Armenian Relations in the Context of ASALA
 
The events in 1915 had played a decisive role in Turkish-Armenian relations. The Foreign forces played an essential part in 1915, as well as following years. Armenians, who, claiming that the events taken place in 1915 were a genocide, have tried to dictate Turkey to recognize it, achieved to gain the support of many states until today. Many countries, such as Russia, Syrie, Lebanon, Greece, Greek Cypriot State, USA, France, which, bearing in mind that Turkey might not gain strength, abtains from Armenian lobby abroad and act jointly against Turkey, have been included in terrorist activities realized by Armenians, helping them. The assistance of these countries continued even in those years regarded by Turkey as "hassle-free". In this context, the "Armenian Question" should not be regarded as a problem that exists only between Turkey and Armenia. In order to understand the Armenian Question, we should observe why third countries have been stirring this question, what their aims are. In this study, it is aimed to analyze the role played by foreign forces in the context of ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia)

Keywords: Turkey, Armenian, ASALA, USA, Lebanon, Cyprus, Greece, terror, diaspora


Detay

İÇERİK