TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 11  Alan: Doğu Dilleri ve Edebiyatları

AHMET FARUK ÇELİK
KUR’AN’IN ALLÂH’IN RAHMÂN SIFATI İLE ‘AZÎZ VE RAHÎM İSİMLERİ MUCİBİNCE BEŞERİYETE İNDİRİLDİĞİ HAKKINDA
 
Kur’ân meâl ve tefsirleri bugüne kadar pek çok yapıldı ve bunları yapan değerli şahıslar ve şahsiyetler kendi birikimlerine, kendi kâriha ve mîzaçlarına göre hepsi de birbirinden değerli fikirlerini ve düşüncelerini söylediler. Ama bu demek değildir ki, Kur’ân ve muhtevâsı hakkında söylenecekler söylenmiş ve söz bitmiştir. Hayır, bu düşünce değil Kurân gibi mânâsı ezelî ve ebedî olan ilâhî bir kitap için, hatta bilim dünyasının muhtevasını formüllere bağladığı kesinlik kazandığını sandığımız günümüz bilimleri için dahi söylenemez. Beşeriyet ve dünyamız yaşlandıkça, bilim yenileniyor, gelişiyor ve konularının sürekli olarak yeniden anlamlandırılması gerekiyor. İşte içinde her türden sosyal ve bilimsel konuların nükteleri ve ipuçları bulunan; ve her günde, her asırda günün insanına onun çağındaki bilim ve anlayış ile hitap edip konuşan ve hep dinamik bir kitap olan Kur’ân’ı da zaman ve devirler değiştikçe yeniden okumak ve yeniden anlamlandırıp yorumlamak gerekiyor. Elbetteki bazı anlamlandırma ve yorumlamalar belki de hep aynı kalacak ve çok az değişiklik gösterecektir. Çünkü onun ana konusu olan insan ve insanın mahiyeti hep aynıdır. Zamanlara göre pek az değişiklik gösterir, hatta bazan hiç değişmeden hep aynı kalır. Ama insanı ve onun yaşadığı çevresi olan evreni inceleyen bilimler, sürekli geliştiklerinden hep yenilenirler. İşte o bilimlerdeki gelişmeler karşısında Kur’ân’ı günün şartlarına göre yeniden okuyup anlamak, onun evren ve bilimler hakkındaki açıklama ve beyanlarını yeniden keşfetmek gerekir ve bu gelişmenin getirdiği tabii bir gerekliliktir. Bu kıstaslar gözönünde bulundurularak, Kur’ân için yeniden meâl ve yorum yazmaya ne gerek var diye düşünmemek, zihnen, fikren, rûhen gelişmiş modern insanlığın bir şiârı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: YâSîn, insan, resûl, ‘Azîz, Rahmân, Rahîm, sırât-ı müstakîm, mîzân günü


ON THE REVELATION OF THE HOLY QUR’AN TO HUMANITY BY ALLAH WITH HIS ATTRIBUTE OF RAHMAN ON DEMAND OF THE NAMES OF AZEEZ AND RAHEEM
 
So Many interpretations and meanings of Qur’an has been made so far, and those precious persons and figures who did these exhibited their valuable opinions and remarks according to their knowledge accumulation, faculty of reasoning and personal characteristics. On the one hand that does not mean that everything has been articulated about Qur’an and its content. On the other way around, such a view does not apply for a divine book like Qur’an, meaning of which is eternal and infinite, but is also invalid for modern sciences which are based on formulas that suggest us that they are certain truths. As the mankind and our world get older, sciences improve and their scope of work has to be re-defined over and over. Similarly, an always dynamic book like Qur’an which contains points and cues concerning every kind of social and scientific issues, and which can manifest and talk to the people regarding the science and understanding of the era has to be re-read and re-interpret and re-comment as the time and ages goes by. Some points; interpretations and explanations will go on to be the same and will show little differentiations since man and his entity who are the main subjects of it has been and go on to be the same. It exhibits little differentiations, also sometimes never changes depending on the time. But since the sciences which explore and observe the man and his environment, the cosmos, advances, they become renewed. On the basis of those advancements the Qur’an should be re-read and explained according to the conditions of the time, afterwards its explanations and declarations about sciences and cosmos have to be re-discovered. This is a natural fact that the progress brings forward. Considering those facts it must be an aspect of mentally, intellectually and spiritually underdeveloped modern humanity that regards any kinds of meaning of Qur’an and interpretation of it as unnecessary.

Keywords: Qur’an, Surah of Yassen, man, profit, doomsday


Detay

İÇERİK