TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Pelin Dimdik Emeksiz
“KUANTUM ŞİFRESİ” ROMANINDA HALÜSİNOJENLERİN ENJEKSİYON TEKNİĞİYLE KULLANIMI VE BAZI ZİHİN KONTROL YÖNTEMLERİ
 
Bireyin zihninin kendi istek ve bilgisi dışında çeşitli yollarla yönlendirilmesi zihin kontrolü olarak adlandırılmaktadır. İnsan zihnini kontrol etmenin çok değişik yöntemleri mevcuttur. “Kuantum Şifresi” romanında zihinler, halüsinojenler vasıtasıyla kontrol edilmekte ve bu yöntemin ölümcül sonuçları sergilenmektedir. Romanda zihin kontrolünün birtakım karanlık örgütler ve kişilerin elinde nasıl tehlikeli bir silaha dönüşebileceği anlatılmaktadır. Gerek kişisel hırs ve çıkarların etkisiyle gerekse devletler ve kurumlar bazındaki rekabetin kötü sonuçları insanlık için son derece zarar verici etkiler yaratmaktadır. Zihin kontrol yöntemlerini insana veya insan topluluklarına zarar verme, menfaat elde etme, ego tatmini sağlama gibi niyetlerle uygulayan kişi ya da grupların çok ciddi akıl sağlığı problemleri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Zihin kontrol yöntemlerinin farkında olmak onların birey üzerindeki istendik etkisini azaltacaktır. Bu bakımdan ilgili makale bir edebi eserden hareketle bazı zihin kontrol yöntemleri hakkında bilgi verme amaçlı olarak yazılmıştır

Anahtar Kelimeler: Kuantum Şifresi, Psikiyatri, Zihin Kontrol, Halüsinojen, Hipnoz


USING HALLUCINOGENS WITH INJECTION TECHNIQUE IN THE NOVEL “QUANTUM QODE” AND SOME MIND CONTROL METHODS
 
Directing a variety of ways beyond the will and the desire of a person is called mind control. There are many different methods for controlling human mind. Minds are controlled by means of hallucinogens and fatal consequences of this method are exhibited in novel “Quantum Code”. The novel describes how could be a dangerous weapon if the mind control is captured by some dark organizations and persons. Both personal ambitions and interests as well as the effects of bad results originated from competition of basis of government and institution create highly damaging effects for humanity creates. It is unquestionable fact that persons and groups, who use mind control techniques to damage the humanity and the community, to obtain benefits and to satisfy the ego, have real and serious mental health problems. Being aware of mind control methods will reduce the expected impact on the person. In this regard, the relevant article was written for the purpose of providing information about some mind control methods based on a literary work.

Keywords: Kuantum Şifresi, Psychiatry, Mind Control, Hallucinogen, Hypnosis


Detay

İÇERİK