TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 9  Alan: Turizm

Nesibe MİRZA
YAVAŞ ŞEHİRLERİN TURİZME ETKİSİ: SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ
 
Yerel kalkınma modeli olarak değerlendirilen “Yavaş Şehir”ler küreselleşmenin getirdiği tüketim odaklı bir yaşam şeklinin aksine ticari olmayan bir ethoya sahiptirler. Tarihi, kültürel mirasa ve doğal kaynaklara saygılı; küçük fakat yaşam kalitesi büyük kentler, Cittaslow (Sakin Şehir) hareketinin temel noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı yavaş şehir hareketi ile ticari yönü olan turizm sektörü arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışma Türkiye’nin ilk yavaş şehri olan Seferihisar ilçesinde konusunda uzman kişilerin görüşlerini yansıtmaktadır. Çalışmada; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinden yararlanılmış, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Yavaş Yemek, Kırsal Kalkınma


Impact of Slow Cities on Tourism: The Example of Seferihisar
 
The Cittaslow (slow city) as a tool for destination development has the non-commercial ethos. Respectful to historical, cultural heritage and natural resources, cities which are small but their quality of life are big, constitute the main point of the Cittaslow (Slow City) movement. This article concentrates on how destination development is conducted in a Cittaslow context. The purpose of this article is to determine the relation between tourism and Cittaslow. This study reflects the views of local officials responsible in Seferihisar which is first slow city of Turkey. The study is based on a combination of qualitative interviews and observations.

Keywords: Cittaslow, Slow Food, Rural Development


Detay

İÇERİK