TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Yabancı Diller

Gülfidan Aytaş
Der Wandel der Übersetzungshilfsmittel (Çeviri Araçlarının Değişimi)
 
Günümüzde, çevirmenler ve tercümanlar, elektronik araçların gelişmesi ve çok yönlü iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte yeni çeviri araçlarına kavuşmuşlardır. Özellikle iletişim alanında başvurulan yardımcı araçlar da bugün çeviri eylemi esnasında kullanılmaktadır. Bu sebeple, bu makalede kitle iletişim bağlamında yer verilen çeviriye yardımcı araçlar ele alınacaktır. Makalenin amacı, geleneksel çeviri araçlarını ve günümüzdeki çeviriye yardımcı araçları sıralayarak onların kullanımını ve çeviri süreci üzerindeki etkisini göstermektir. Son olarak, sadece metin üreticisi değil aynı zamanda bir aktarıcı göreviyle yeni çeviri araçlarını tanımak zorunda olan çevirmenin değişen rolünden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, yardımcı araçlar, teknoloji, çeviri süreci


The Exchange of Translation Tools
 
Translator and interpreter have received today new tools with the evolution of electronical instruments and multi-directional communication technologies. The tools used especially as communication medias have been utilized today consummately on translation. Hence, in this study are linked up the tools for translation with mass communication medium. The aim of this study is to state the conventional translation tools and modern tools and besides to dispute the growing of these tools and their impact on translation. Eventually it is here mentioned that the role of translator has exchanged by means of these tools und his responsibilities go up not only as a text producer but also as a investigator.

Keywords: Translation, tools, technology, translation process


Detay

İÇERİK