TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: İktisat

İsmail Şahin, Kadir Başer, Günay Selin Ataç
Dünyada Ve Türkiye’de Otomotiv Sektörü, Diğer Sektörler İle İlişkisi Ve Geleceğe Yönelik Tahminler
 
Otomotiv sektörü küresel anlamda değişen Pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli değişim göstermekte olan bir sektördür. Günümüzde, ileri teknoloji sayesinde küresel anlamda değişiklik gösteren Pazar yapısı ve rekabet koşulları nedeniyle otomotiv sanayisi de aktif olarak dünyada değişiklik ve gelişme göstermektedir. Dünya üzerinde otomotiv ana sanayi ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ’lerden oluşması da zorlu rekabet ortamı yaratmış ve küreselleşen dünyada sahip oldukları teknoloji olanaklarını sürekli yenilikçi bir anlayış ile Ar-Ge ve inovasyon olgularını yerinde kullanarak bir adım ileri gitmelerini gerekli kılmıştır. Gelişmiş ekonomilerin yapıtaşı kabul edilen bu sektör yüksek oranda katma değer sağlaması ile oldukça önem arz etmektedir. Üretimde toplam kalite yönetimi, model ve parça tasarımları ile rekabette gücünü arttıran otomotiv sanayisi 2005 yılından günümüze Türkiye ihracat rakamları bazında sektörler ile karşılaştırıldığında en yüksek ihracat oranına sahip sektör ünvanına sahiptir ve bu ünvanı korumaktadır. Özellikle Türk sanayicilerimizin uluslararası rekabette başarılı olabilmeleri için gerekli bir takım desteklere ihtiyaçları olmaktadır. Bu çalışmada; otomotiv sanayisinin geçmişten günümüze kaydettiği gelişmeler incelenmiş olup dünyada ve özellikle Türkiye’de oluşum aşamaları, şimdiki durumu yıllar itibariyle incelenmiştir. Çalışmada dünya genelinde otomotiv sektörünün geldiği son nokta ve ülkeler bazında ihracat oranları ele alınmıştır. Otomotiv endüstrisinde yaşanan son gelişmeler anlamında ( Hibrit Otomobiller) bilgilere yer verilmektedir. Türkiye’nin ihracatında bir numaralı sektör ünvanına sahip olan otomotiv sektörünün eksikliklerine de değinilen bu çalışmada, İstihdama katkısı, vergi gelirleri ve birden fazla sektörle olan yakından ilişkileriyle bu sektörün gelecekteki durumu hakkında bilgilere de yer verilmesi amacıyla ‘Vizyon 2023’ hedefleri içinde otomotiv sektörü hedeflerine de değinilmiştir. Türkiye’de otomotiv endüstrisinin gelişmesi ve rekabet anlamında kendini geliştirmesi için çeşitli destek ve teşvikler sunulmaktadır. Global anlamda yoğun rekabetin yaşandığı günümüz koşullarında bu yardımların daha da artması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sektörü, Türkiye ekonomisi, Ar-Ge,İnovasyon


Automotive Sector in Turkey and in the World, Relationship With Industries, Prospects for the Future
 
As a result of the globally changing marketing and competition situations, the automotive industry has become a constantly changing industry. These days, owing to the advanced technology, the structure of the market and the competition conditions has changed universally and because of this reason, the automotive industry has developed actively in the world. Since the vast majority of the operating businesses in the basic and sub-industry in the automotive industry all over the world have become the SME (Small and Medium Businesses) (KOBİ), that has create a compulsory competition conditions and these businesses have used their own advanced technology opportunities with an innovative approach, at the same time by using R & D and innovation they have advanced in terms of their opponents in the globalised world. This industry has been accepted as the cornerstone of the developed countries and it is more important as it provides highly added value. With the total quality management and the design of model and part in the production, the automotive industry has become more competitive and from 2005 to contemporary days in terms of export figures in Turkey, by comparison with other industries, it is the industry which has the highest export rates and it is still the same. Especially, in order to become successful in the international competition arena, the Turkish industrialists need some helps. In this study, the development period of the automotive industry from the past to modern days has been examined and in the world and particularly in Turkey the consisting stages and the present situations have been studied chronologically. At the same time, in this study, the last point of the automotive sector and the export rates, in terms of countries all over the world, has been addressed. There has been latest development and information which is called hybrid cars in it. The lack of the automotive sector, which has the number one title in Turkey's export sector, has also been discussed and its contribution to employment, tax incomes and the close relations with other industries and the information about the future conditions of this industry in the category of the Vision 2023 has been examined as well. Various support and incentives for self-improvement in terms of development and competitiveness of the automotive industry in Turkey has is provided. In the present conditions of intense global competition it is expected to further increase in the assistance.

Keywords: Automotive Industry, Turkey Economy, R & D, Innovation


Detay

İÇERİK