TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Kamu Yönetimi

Emrah Akyüz
Kentsel Estetik: Edinburgh Ve İstanbul Örneği
 
Kentler doğal, kültürel, tarihi, mimari, sosyal ve yapay öğeleri içinde barındıran ve bu öğelerin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu dinamik bir olgudur. Türkiye gibi çarpık ve hızlı kentleşme sürecini yaşayan ülkelerde kentlerin estetik kaygılardan uzak bir şekilde dizayn ya da talan edilmektedir. Buna karşılık kentleşme sürecini kontrollü ve planlı gerçekleştiren İskoçya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde tarihi, kültürel ve fiziki çevrenin uyum içerisinde harmanlandığı görülmektedir. Kent nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak kentlerin estetik açıdan tatmin edici bir şekilde dizayn edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmanın temel amaçlarından bir tanesi, kentlerin estetik yapıları tartışmaktır. Çarpık ve hızlı kentleşmenin yaşandığı İstanbul ile düzenli ketleşmenin en iyi örneklerinden biri kabul edilen İskoçya'nın Edinburgh kenti estetik değerleri açısından karşılaştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Estetik, Kentleşme, Kent Estetiği, İstanbul, Edinburgh


Urban Aesthetics: The Case of Istanbul And Edinburgh
 
Cities are dynamic phenomena, which comprise natural, cultural, historical, architectural, social and artificial elements. These elements interact mutually in the urban fabric. In general, cities have been partially destroyed and new structures not designed with aesthetic considerations in countries that have experienced rapid and unplanned urbanisation, such as Turkey. In contrast, cities where planned and orderly urbanisation took place, such as Scotland and England, combine the physical and cultural environment harmoniously. As urban settlements become ever more crowded due to the working and living conditions they offer, a regard for urban aesthetics becomes increasingly imperative. One of the main aims of this study is to discuss urban aesthetics, contrasting Istanbul, which has experienced unplanned urbanisation and Edinburgh, which has widely been accepted as one of the best examples of orderly urbanisation.

Keywords: Aesthetics, Urbanization, Urban Aesthetics, Istanbul, Edinburgh


Detay

İÇERİK