TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Murat DEMİRKAN, Dilber ZEYTİNKAYA
Le rôle de l’humour dans l’efficacité pédagogique
 
Ilk bölümde, mizahın tanımına yer verilecektir. Ikinci bölümde « sınıfta mizah ve ironi kullanılmalı mıdır ? sorusunun yanıtı aranmaya çalışılacakır. Üçüncü bölümde Deleuze, Ziv ve Lethierry’nin görüşleri doğrultusunda mizah ve ironinin eğitim alanına katkısı incelenecektir. Bu alandaki farklı görüşlerin incelenmesinin ardından mizahın kullanıldığı en uygun zaman belirlenmeye çalışılacaktır. Son bölümde ise mizah ve ironi kullanım stratejilerinin etkilerinin neler olabileceği incelenecektir. Bu çalışmanın bu alanda çalışma yürütecek kişilere katkı sağlayacağı ve eğitimde mizahın yerini araştırmaya teşvik edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mizah, ironi, eğitim


The Role of Humor in Pedagogical Efficacy
 
The first part concern a definition of humor. In the second part, we search an appropriate response of this question: shall we use a humor and irony in the class? In the third part, we analyze the impact of humor and irony in education according to Deleuze, Ziv and Lethierry. After the examination of the different points in this field, we will define the most appropriate time of using humor in the class. Finally the effect of using humor and irony strategies will be examined carefully. It is thought that this research will be useful for the researchers on this area and promote them to search the role of humor in pedagogical efficacy.

Keywords: humor, irony, education, humor and irony strategies, pedagogical efficacy


Detay

İÇERİK