TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Tarih

HAVANUR ŞAHİN
CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM KURUMLARINA BİR ÖRNEK : KÜTAHYA HALKEVİ VE FAALİYETLERİ (1932-1937)
 
Geniş anlamıyla birer halk eğitimi kuruluşu olan halkevleri, faaliyet gösterdiği dönemde (1932–1951) Türk kültürünü yaymaya, Türk inkılâbını kökleştirmeye ve milli birliği sağlamaya çalışmıştır. Aydınlar ile halkın kaynaşma yeri olan bu kuruluşlar aynı zamanda Türk modernizminin gerçekleşmesinde de önemli rol oynamışlardır.24 Haziran 1932 yılında kurulan Kütahya Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat, Kütüphane ve Yayın, Temsil, Güzel Sanatlar, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Köycülük, Sosyal Yardım şubeleriyle faaliyete başlamıştır. Halkevine o dönemde çeşitli meslek gruplarına mensup bazı kişilerin, Kütahya’nın tanınmış simalarının ve pek çok eğitimcinin üye olduğu görülmektedir. Kütahya Halkevi faaliyetlerinin bu ilin genelini kapsadığı faaliyetlere olan katılımlardan anlaşılmaktadır. Özellikle konferans, konser, gösterit gibi faaliyetler halkın yoğun ilgisini çekmiştir. Bu bağlamda Kütahya Halkevi’nin yöre halkının eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesinde kayda değer katkılar sağladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Halkevi, Modernizm, Eğitim, Halkevi Neşriyatı, Faaliyet


A PERIOD OF THE REPUBLIC OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO EXAMPLE: KÜTAHYA COMMUNITY HOME AND ACTIVITIES (1932-1937)
 
During the period that they were active (1932-1951), people’s houses, which can be considered as institutions for public education in its broadest sense, strived for spreading the Turkish culture, strengthening the roots of the Turkish revolution, and promoting national unity. These institutions, which were a place for the intelligentsia and the public to get closer to each other, also played an important role in the realization of Turkish modernization.The People’s House in Kutahya went into action on June 24, 1932 with its divisions of Language, History and Literature, Library and Publication, Representation, Fine Arts, Public Training Centres and Courses, Village Activities, and Social Aid. It is seen that, in that period, people from different occupational groups, Kutahya’s well-known faces and a lot of educators were members of the People’s House. It is understood from the high level of participation that the activities of the People’s House in Kutahya were city-wide. Especially activities such as conferences, concerts, exhibitions drew a great deal of people’s attention. In this respect, it can be said that the People’s House in Kutahya made significant contributions in raising the educational and cultural level of the local people.

Keywords: Community Home, Modernizm, Community Home Publishing, Activity


Detay

İÇERİK