TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Müzik

Ayşegül Arslan, M. Safa Yeprem
İstanbul’daki Süryani Ortodoks ve Rum Ortodoks Mabetlerinde Okunan Doğuş İlahilerinin Makamsal Analiz ve Karşılaştırması
 
İstanbul’da yaşayan müslüman ve gayr-i müslim cemaatlerin mabed müziklerinde pek çok benzerlik vardır. Ancak bu kültürel mirasın tespit edilmesi kolay değildir. Bu makalede, İstanbul’un iki kadim cemaati olan Süryani ve Rum Ortodoksların kiliselerinde “Noel”de okunan ilahiler analiz edilerek karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğuş ilahisi, Süryani ilahileri, Rum İlahileri, Ortodoks ilahileri


Comparison and Modal Analysis of Christmas Carols That is Read in Syrian Orthodox and Greek Orthodox Temples In Istanbul
 
There are a lot of similarities between muslim and non-muslim congregations’ temple musics in Istanbul. But this cultural inheritance is not easy to be reached and collected for researchers. In this article, christmas carols of Syrian and Greek Orthodox church which are the old congregations of İstanbul have been analyzed and compared.

Keywords: Christmas carols, Syrian Carols, Greek Carols, Orthodox Carols


Detay

İÇERİK