TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: İşletme

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN, PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ İLE ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
 
Psikolojik sözleşme ihlali ve üretkenlik dışı davranışlar son yıllarda örgütlerin başa çıkmakta zorlandığı örgütsel davranış sorunları arasındadır. Araştırmacılar tarafından, psikolojik sözleşme ihlali algısının ortaya çıkması ile üretkenlik dışı davranışların sergilenmesi arasında olumlu bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur. Ancak bu kavramları, kurumsal itibar yönetimi açısından ele alan bir çalışma söz konusu değildir. Bu çalışmada, psikolojik sözleşme ihlali ile üretkenlik dışı davranışlar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkide kurumsal itibar yönetiminin düzenleyici etkisinin olup olmadığına yönelik hipotezler test edilmiştir. Çelik tencere imalatı yapan bir firmada çalışan 272 personel üzerinde yapılan çalışmanın bulguları; psikolojik sözleşme ihlali ile üretkenlik dışı davranışlar arasında pozitif yönde olumlu bir ilişki olduğunu, kurumsal itibar yönetimine yönelik çalışmaların da bu ilişkide düzenleyici olduğunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme İhlali, Üretkenlik Dışı Davranışlar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Düzenleyici Etki.


The Moderating Effect Of Corporate Reputation Management On Psychoslogical Contract Violation And Counterproductive Work Behaviour
 
In recent years organizations have difficulty in coping with management behaviour such as psychological contract violation and counter-productive work behaviour. Researchers have found that a positive relationship between the occurrence of psychological contract violation and the arise of counter-productive work behaviour exists. However there is no study to these terms with regard to corporate reputation management. In this study hypotheses on the relationship between psychological contract violation and counter-productive work behaviour and the question whether a regulatory impact of corporate reputation management on this relationship exists, are tested. Data from a study on 272 employees working in a steel cookware production firm indicates a positive relationship between psychological contract violation and counter-productive work behaviour; it also supports that working on corporate reputation management shows a moderating effect on this relationship.

Keywords: Psychoslogical Contract Violation, Counterproductive Work Behaviour, Corporate Reputation Management, Moderating Effect


Detay

İÇERİK