TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 5  Alan: Turizm

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Gencay SAATCI
ETKİNLİKLERE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARI: AYDER KARDAN ADAM ŞENLİĞİ ÖRNEĞİ
 
İnsanların farklı kültürleri tanıma ve kültürel etkinliklerde bulunma arzusu ve tatil zamanlarını eğlenceli faaliyetlerle geçirme isteklerini karşılama potansiyelleri ile öne çıkan yerel etkinlikler, günümüz turizm pazarında önemi yadsınamayacak düzeyde yer almaktadır. Her geçen yıl biraz daha gelişen ve daha geniş kitlelere hitap etmeye başlayan yöresel etkinliklerden bir tanesi de Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası’nda düzenlenen Kardan Adam Şenliği’dir. Yerel etkinlikler kapsamında şenliklerin, düzenlendikleri yörede sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel değişimler meydana getirdiğinden söz etmek mümkündür. Araştırmada, Kardan Adam Şenliği’nin turistler üzerindeki sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel etkileri ortaya çıkarılmaya ve turistin düzenlenen etkinlik hakkındaki algıları öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle yerel etkinliklere yönelik kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş ve 31 Ocak-1 Şubat 2015 tarihlerinde sekizinci kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği’ne katılan yerli turistler üzerinde yürütülen araştırma sonuçları tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak, yöresel etkinliklerin kültürel ve sosyal alanların tümünde bir kazanım sağlayabilecek nitelikte turizm faaliyeti olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik; Yerel Etkinlik; Turizm Etkileri; Kardan Adam Şenliği


VISITORS PERCEPTION OF EVENTS: A SAMPLE OF AYDER SNOWMAN FESTIVAL
 
In today’s tourism market, local events, that come up with people’s desire to understanding of different cultures and engaging in cultural activities and meeting the people’s desire to spend their vocation time with fun activities, is located at the level of undeniable importance. Snowman Festival, organized in Ayder Highland, Çamlıhemşin, Rize, is one of the local events that slightly more developed and began to appeal to a wideraudience everyyear. It is possible to say that local actvities with in the scope of the festival bring about socio-cultural, economic and environmental changes in the region. In the study, socio-cultural, economic and environmental impacts of the Snowman Festival on tourists have been studied to reveal. And then, the perception of tourists about the events were trying to learn. For this purpose, a conceptual framework was created primarily for local events. Then, a research has been conducted on domestic tourists who join Snowman Festival, organized for 8th at 31 January-1 February 2015, made and the results of the research discussed. According to research results, it is possible to say that local events, providing a gain in all of the cultural and social fields.

Keywords: Events; Local Events; Tourism Impacts; Snowman Festival


Detay

İÇERİK