TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Din

İsmail Aydın
FIKHÎ YORUMLARIN KUR'AN LAFIZLARINDAKİ ANLAM KAYMALARINA ETKİSİ (
 
Kelimeler dillerin yapı taşlarıdır. İnsanlar arasındaki iletişim ancak bu yapı taşlarının çeşitli kombinasyonlarıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bir dilde sağlıklı iletişim kurmada kelimelerin son derece önemli işlevleri vardır. Son ilahi mesaj Kur'an'ın anlamlarını belirlemede de sözcüklerin başat role sahip oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Allah'ın muradının belirlenmesi, her şeyden önce, hitap aracı olarak seçtiği dildeki kelimelerin doğru anlaşılmasına bağlıdır. Bu yüzden Kur'an'daki kelimelerin dil açısından anlamlarını tespit etmek Kur'ân'ın daha iyi anlaşılmasına imkân verecektir. Özellikle bu husus, Kur'an'ın başka dillere çevirilerinde daha büyük bir önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Fıkıh, meal, saî'd, yorum


THE EFFECT OF COMMENTARIES ABOUT ISLAMIC LAW ON SEMANTIC SHIFT OF QURANIC WORDS: SAΒD (صَعِيدٌ) EXAMPLE
 
Words are the building blocks of the languages. The communication between people is only possible with some combination of these building blocks. Therefore words have very important functions in a healthy communication in a particular language. It is undeniable that the words have great importance in appreciating the meanings of the Quran which is the last massage to humanity. To know what god wants indeed is primarily depend on to understand correctly the words which belong to the language chosen to means of addressing, that is to say Arabic. Therefore to ascertain the meanings of words in the Quran enable us to understand the Quran better. Especially this is of great importance in translating the Quran into other languages.

Keywords: Quran, Jurisprudent, interpretation, saî’d, commentary.


Detay

İÇERİK