TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 4  Alan: Uluslararası İlişkiler

Süleyman Erkan
2008 Rusya-Gürcistan Savaşının Bölgesel Etkileri
 
2008 Rusya-Gürcistan Savaşının gerek savaşan ülkeler, gerekse bölge ülkeleri üzerinde önemli etkileri oldu. Savaştan yenilgiyle çıkan Gürcistan, Güney Osetya ve Abhazya Bölgelerini tamamen kaybettiği gibi, çok önemli ekonomik ve politik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Savaştan üstün bir askeri başarıyla çıkmasına rağmen, Rusya da uluslararası prestij kaybına uğradı ve Batı ile ilişkileri sorunlu hale geldi. Savaşan her iki ülke ile de iyi ilişkileri bulunan Türkiye bir yandan ekonomik kayıplara uğrarken diğer yandan Montrö Sözleşmesi nedeniyle Batılı Müttefikleriyle Rusya arasındaki tartışmaların muhatabı oldu. Bölge ülkelerinden Azerbaycan da hem Karabağ Sorunu nedeniyle tedirginlik yaşadı hem de petrol ve doğalgaz ihracatında Rusya ile Batı arasında denge kurmakta zorlandı. Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan ilişkilerin normalleştirilmesi süreci de bu savaşın yansıması olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan


The Regional Impact of 2008 Russia-Georgia War
 
2008 Russia-Georgia war had a significant impact on not only fighting sides but also the countries in the region. Defeated Georgia lost the region of South Ossetia and Abkhazia and also faced with very serious economic and political problems. Altough Russia was the winner of the war, it also suffered a loss of international prestige and its relations with the West have become more problematic. While Turkey, whose relations with both sides have been in good condition, was undergoing economic losses, it was also in the centre of debates between the Western allies and Russia due to the Montreux Convention. Besides, Azerbaijan became irritated due to the Karabakh region and it was tough for Azerbaijan to establish balance betwwen Russia and the West on both oil and natural gas exports. The rapprochement between Turkey and Armenia may be considered as a reflection of this war.

Keywords: War, Russia, Georgia, Turkey, Azerbaijan


Detay

İÇERİK