TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: İşletme

Selçuk BALI, Erol DEMİR
IMPACT of the GLOBAL FINANCIAL CRISIS on BRICS and PIIGS COUNTRIES
 
KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN BRICS VE PIIGS ÜLKELERİNE ETKİSİ Bu çalışma Dünya genelindeki çeşitli ekonomiler üzerinde etkili olan 2007-2008 Küresel Finansal Krizi’ni irdelemeyi amaçlamaktadır. Kriz, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konut piyasası sisteminin çökmesi ile başlamış ve borç krizinde önemli bir rol oynamıştır. Küresel Finansal Kriz, Lehman Brothers gibi büyük finansal kurumların iflas etmesine yol açtı. Ek olarak kriz, Dünya çapında milli gelirlerde ve ülke ekonomilerinde daralmaya ve küçülmeye neden olmuştur. Krizin devamında Dünya çapında resesyon yaşanmış ve birçok ekonomi kriz boyunca kurtarılmaya ihtiyaç duymuştur. Milyonlarca insan işini kaybetmiştir. Düzenleyici otoritelerin ve para politikasının başarısızlığı krizin nedeni olarak düşünülmüştür. Finansal kriz en yoğun şekilde PIIGS olarak ifade edilen ülkelerde görülmüş; diğer yandan hızla büyüyen ekonomileri ve yükselen dünya pazar payları sayesinde BRICS olarak ifade edilen ülkeler çeşitli müzakereler yaparak krizi daha iyi yönetmeyi denemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Amerika Konut Piyasası, Küresel Finansal Kriz, Para Politikası, BRICS, PIIGS


IMPACT of the GLOBAL FINANCIAL CRISIS on BRICS and PIIGS COUNTRIES
 
This paper focuses on the Global Financial Crisis of 2007-2008 that affected various economies all around the world. The crisis started when the housing market collapsed in the United States of America. The debt crisis also played its part in the problem. the Global Financial Crisis caused many big financial institutions to collapse mos”t notably Lehman Brothers. It also caused the GDPs and economies of many countries around the world to shrink. The financial crisis was soon followed by worldwide recession. Many economies during the financial crisis needed to be bailed out. Millions of people lost their jobs worldwide. The crisis was a result of failure of the regulators and the monetary policies. PIIGS countries were hit the hardest by the financial crisis in Europe. On the other hand, BRICS countries were able to negotiate the crisis rather well due to their better policies and fast growing economies and world market share.

Keywords: Amerika Konut Piyasası, Küresel Finansal Kriz, Para Politikası, BRICS, PIIGS


Detay

İÇERİK