TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Tarih

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kartın
Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması : Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme
 
Çalışma, Samuel Huntington’ın 1993 yılında kaleme aldığı Medeniyetler Çatışması başlıklı makaleyi ve bu makaleye tepkileri içeren bir eserdir. Eser iki ana bölümden müteşekkildir. Çalışmayı önemli kılan husus, 11 Eylül saldırısı ile birlikte başlayan sürecin tam da Huntington’ın kurguladığı bir dünyaya doğru yol alındığının kimi stratejistler tarafından dillendirmesinde gizlidir.

Anahtar Kelimeler: Samuel Huntington, Medeniyet, Medeniyetler Çatışması, Türkiye, 11 Eylül.


Samuel Huntington, Clash of Civilizations: A Book Review
 
Samuel Huntington's The Clash of Civilizations was written in 1993 by him. Study is a work containing the article and the responses to this article. Work is composed of two main parts. Makes the important point of this study is the process that began with the September 11 attacks by some strategists that is exactly the way towards a world where it is hidden in Huntington's fictionalized articulate.

Keywords: Samuel Huntington, Civilizations, Clash of Civilizations, Turkey, September 11.


Detay

İÇERİK