TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: İşletme

Ergün Demirel
ÜNİVERSİTELERLE SANAYİ KURULUŞLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
 
21. yüzyıla girerken sanayileşme yolunda ilerleyen ülkelerin sayısında ciddi bir artış olmuş, daha önce sadece gelişmiş ülkelerin tekelinde olan “sanayi malları piyasasında” gelişmekte olan ülkeler de yerlerini almaya başlamıştır. Bu durum günümüzün acımasız rekabet ortamında bu pazara yeni giren ülkeleri daha farklı yöntemler geliştirmek zorunda kalmıştır. Dünyamızın yeni ekonomik sistemi içerisinde “yenilik” üretemeyen milletlerin başarılı olma şansı oldukça düşüktür. Yaşadığımız yüzyıl muhtemelen ‘innovasyon (yenilik geliştirme)’ çağı olarak anılacaktır. Yenilik yaratabilmek için sürekli olarak gelişmeleri takip edebilen ve bilimsel araştırmalar yapabilen sistemlere ihtiyaç vardır. Bu fonksiyonu en iyi şekilde yerine getirebilecek organizasyonlar bilimsel kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma merkezleridir Geçmiş yıllarda üniversitelerle sanayi kuruluşları arasındaki ilişkiler, sanayinin belirli bir ihtiyaca yönelik olarak üniversitelerden bu konuda araştırma yapmasını istemeleri şeklinde tek yönlü ve kesintili bir şekilde yürütülmüştür. Ancak yeni şartlar daha kapsamlı, sürekli ve kurumsallaşmış bir ilişkinin kurulmasını gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı; halen sayıları 190’a yaklaşan üniversiteye ve dünya piyasalarında tanınan markalar üreten sanayi kuruluşlarına sahip ülkemizin, üniversite-sanayi işbirliğinde daha etkin bir sistem geliştirebilmesi için öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanayi-Üniversite İşbirliği; Yenilik Yaratmak Farklılık Yaratmak; Sanayide Rekabet


NEW APPROACHES IN THE COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY AND INDUSTRY
 
There has been a significant increase in the number of developing countries towards industrialization as we enter 21st century , and meanwhile, they have also begun to take their place in the market of “ industrial goods” which previously has only been preserved by the developed countries. This case then has obliged those countries that have been entering to the mentioned competitive world markets, to develop different new procedures and techniques. Chance of success for the nations that cannot produce innovations will respectively be very low in the world new economic order. Our present century, in that respect will hence be probably referred as the era of “Innovation”. In order to create novelties, we need to possess such systems which are constantly improving and making scientific researches. This function can only be best fulfilled by the scientific institutions, universities and research centres. Recently, the relationship between universities and industrial organizations has only be in a one -way and conducted within the quite limited intervals to meet the research requirements of the industry. The new requirements urge and force to establish more extensive, permanent and institutionalized relationship The purpose of this study is to provide recommendations to develop a more effective university-industry cooperation system for our country having the universities being 190 now in numbers and an industry capable to produce world-wide recognizable products in the international world markets.

Keywords: Industry-University Cooperation; Innovation; Differentiation; Competition in Industry


Detay

İÇERİK