TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Eğitim

Gülfidan Ayvaz
Discourse Analysis in Translator Training
 
Çevirmen Eğitiminde Söylem Analizi Çevirmen eğitimi, öğrencilerin hem dilbilimsel parametrelerde hem de çeviri pratiğinde deneyim kazanmasına olanak sağlar. Söylem analizi, daha iyi bir çeviri sürecine ve çeviride kaliteye yönelten stratejilerden biridir. Bu bağlamda, bu çalışma, söylem analizini çeviri pratiğinde kullanılabilecek bir çeviri stratejisi ve çeviri için yararlı bir araç olarak sunmayı hedeflemektedir. Söylem analizi ve çevirmen eğitimi arasındaki ilişki geniş kapsamlı olarak araştırılmamıştır. Bundan dolayı, bu çalışma söylem analizini tanımlamayı ve onun çeviri pratiği ve çevirmen eğitiminde nasıl kullanılabileceğini gösterme amacı taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Söylem, çeviri, söylem analizi, çevirmen eğitimi, çeviri öğrencisi


Discourse Analysis in Translator Training
 
Translator training enables students to gain experience in both linguistic parameters and translation practice. Discourse Analysis is one of the strategies that lead to a better translation process and quality in translation. In that regard, this study aims to present DA as a translation strategy for translation practice and a useful tool for translator training. The relationship between DA and Translator Training is not widely studied. Therefore this study aims to define DA and how it can be used in translation practice and Translator Training.

Keywords: Discourse, translation, discourse analysis, translator training, translation trainee


Detay

İÇERİK