TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: İktisat

AYÇA SARIALİOĞLU HAYALİ
The Russian Crisis of 1998: Was It a Result of a “Shock Therapy”?
 
1998 Rusya Krizi: Bir “Şok Terapi”nin Sonucu muydu? Liberalizasyon süreciyle teşvik edilen “açıklık”, ironik olarak, 1990’larda gelişmekte olan dünyadaki finansal krizlere açıklığı ifade etti. Rusya örneği bunlar içinde öncü olandı ki burada neoliberal bakış açısı tarafından uygulanan “şok terapi” hala daha tartışılmaktadır. Çalışma söz konusu krizi ilgili kriz modelleri açısından analiz etmekte ve tartışmaktadır. Çalışma, neoliberal bakış açısı tarafından şekillenen genel kanının aksine Rusya Krizinin birinci yada ikinci nesil modeller açısından kolaylıkla ele alınamayacak, daha çok üçüncü nesil modellere işaret eden pek çok bileşkesi olduğunu savunmaktadır. Üçüncü nesil kriz modelleri finansal piyasa başarısızlıkları, yüksek volatiliteli sermaye hareketleri ve yayılma problemleri gibi teorilerin bir kombinasyonu olarak ele alınabildiğinden çalışma, neoliberal görüşün aksine üçüncü nesil kriz modellerinin Rusya örneği için en uygun olanlar olduğu sonucuna varmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Krizler, 1998 Rusya Krizi, Kriz Literatürü, Üçüncü Nesil Kriz modelleri


The Russian Crisis of 1998: Was It a Result of a “Shock Therapy”?
 
The “openness” promoted by the liberalisation process referred, ironically, to the openness to the financial crises in developing world in the 1990s. Russian case was the leading one among them, in which the “shock therapy” implemented by the neo-liberal perspective has been still under discussion. The paper analyzes and discusses such crisis in terms of the relevant models of crisis. The paper maintains that contrary to the general view shaped by neo-liberal perspective, the Russian Crisis has several compounds, which cannot be easily tackled in terms of either first or second generation models, rather points to the third generation models. Since the third generation models can be handled as a combination of theories such as financial market failures, highly volatile capital flows and contagion problems the paper finds out that those are the most appropriate ones for the Russian case contrary to the neoliberal perspective.

Keywords: International Financial Crises; the Russian Crisis of 1998; Crisis Literature; the Third Generation Models of Crises


Detay

İÇERİK