TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

İslam KÜÇÜK
16. Asrın Bilinmeyen Bir Divan Şairi: Pirkal
 
Bu çalışma, edebiyat tarihlerinde yer almamış bir şair; Pirkâl ve Divan’ı üzerinedir. Elimizde Divan’ın tek ve asıl nüshası mevcuttur. Eserin 16.yüzyıla ait olması günümüze kadar gelen süreçte bazı sayfalarının herhangi bir sebeple eksilmesine ve tahrip olmasına yol açmıştır. Çalışmada Pirkâl’in edebî ve fikrî kişiliği hakkında bilgi verilmiş, Divan’ındaki bazı şiirler günümüz harflerine aktarılmıştır. Ayrıca, Divanındaki şiirlerine baktığımızda şairin üst düzeyde ehl-i beyt sevgisine sahip olduğunu görmekteyiz. Özellikle, Hz.Ali muhabbeti ve sevgisi şiirlerde ifade edilmektedir

Anahtar Kelimeler: Pirkâl, Divan Şiiri, Edebiyat, Şiir


AN UNKNOWN DIVAN POET OF 16TH CENTURY: PIRKAL
 
This study is on Pirkal who was not mentioned in the books about literature, and his Divan. Today we have the only and the original copy of the book. The book dates back to the 16th century, so some of its pages has lost and some have been destroyed. In this study, the information about his literary and intellectual personalities were given and also some of the poems were written in current alphabet.In addition, the Divan of looking at the poems of the poet with a love of Ahl al-Bayt see that the upper level.In particular, Hz.Ali affection and love is expressed in poems.

Keywords: Pirkal, the poem of Divan, Literature, Poem


Detay

İÇERİK