TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: İktisat

Demet Çak
LACK OF GOVERNANCE DURING 2000-2001 ECONOMIC CRISES IN TURKEY
 
2000 ve 2001 EKONOMİK KRİZLERİ DÖNEMİNDE YÖNETİŞİM EKSİKLİĞİ

Yönetişim, bir politikanın uygulamaya geçirilme anındaki kuruluşların kalite ve etkinliklerini kapsayan bir kavramdır. Küresel yönetişim, kurumsal yönetişim, düzenleyici yönetişim, kamu kesimi yönetişimi gibi farklı çeşitleri bulunmakla birlikte, burada daha çok kamu kesimi yönetişimi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de 2000 ve 2001’de yaşanan economic krizler, kriz öncesi, sonrası ve kriz esnasındaki politika değişimleri değerlendirilerek, iyi ve kötü yönetişim faaliyet örnekleri izlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Kriz, Kamu Ekonomisi, İktisat Politikası


LACK OF GOVERNANCE DURING 2000-2001 ECONOMIC CRISES IN TURKEY
 
Governance covers the quality of institutions and their effectiveness in translating policy into successful implementation. There are different types of governance such as global governance, corporate governance, regulatory governance, public sector governance, etc., however, we mainly focus on public sector’s governance. In this article we will try to explain evaluation of policies the 2000 and 2001 economic crises in Turkey before and during the crisis by adding crises management policies in order to monitor good or bad governance activities.

Keywords: Governance, Crises, Public Economics, Political Economy


Detay

İÇERİK