TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: İktisat

Murat ÇAK
CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND ITS CAUSES IN TURKEY
 
TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK VE NEDENLERİ
Son 10 yılda Türkiye Ekonomisi pek çok hatırı sayılır başarıya tanıklık etti. Bunların başında elbette ki enflasyonun 3 haneli sayılardan tek haneli rakamlara indirilmesi gelmekte. Üst üste alınan kesintisiz büyüme rakamlarından, ihracatta kırılan rekorlara kadar pek çok benzer başarı öyküsünden bahsedilebilir. Ancak özellikle son beş yıldır, ekonomi alanında söz sahibi OECD, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye’nin cari işlemler dengesinin vermiş olduğu açığa her fırsatta dikkat çekmekteler. Türkiye içerisinde de önde gelen birçok ekonomistle birlikte Merkez Bankası ‘da “Cari açık büyük risk içeriyor ve tedbir alınması gerekir” şeklinde açıklamalar yapmaya başlamış durumda. Bu gibi nedenlerle çalışmamızda cari açığın, neden bu denli önem arz ettiğini ve cari açığa hangi faktörlerin sebep olduğunu tanımlamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Cari işlemler Dengesi, Tasarruflar, Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi


CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND ITS CAUSES IN TURKEY
 
Over the past decade the Turkish economy has witnessed many notable achievements. Foremost among these, of course, has been the sharp reduction in the rate of inflation, falling from 3-digit to single-digit figures comes from. Similar success stories include uninterrupted economic growth and record-breaking export levels, etc., can be mentioned during this period. Recently, however, especially during the last five years, international organizations influential in global economic development such as the IMF, OECD, and IBDR have repeatedly drawn attention to the fragility of Turkey’s current account balance Many leading economists in Turkey along with the Central Bank have also started making statements such that “the current account deficit contains important risks, and measures need to be taken immediately.” For these reasons, our study aims to describe why the current account deficit is so important and to identify the causative factors.

Keywords: Current Account Balance, Savings, Economic Growth, Foreign Trade, Economy of Turkey.


Detay

İÇERİK