TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 41 Alan: letme

Betl ELK
SABUN VE KOZMETK RNLERNN GEMDEN GNMZE GELM SREC
 
Sabun ve kozmetik rnleri ok eski dnemlerden gnmze temizlik, gzellik, bakm, tedavi ve salgn hastalklarn ynetilmesi amal kullanlmtr. Medeniyetlerin ounda Dinsel trenler, Sava hazrlklar, souktan korunma alanlarnda nemli etkileri olmutur. Kentsel yaam tarz, deien ihtiyalar, moda sektr, sosyal medya ve gelien teknolojiye bal olarak tketici talepleri deimi ve beklentiler artmtr. Bu balamda kozmetik ve sabun sektr birok yenilik gerekletirmi, rn uzmanlar gelien bilimsel almalar ile farkl ihtiyalar karlayan rnler gelitirmitir. Bu almada, sabun ve kozmetik rnlerinin gemiten gnmze olan deiimi ve insanlar tarafndan tarih boyunca kullanm asndan deerlendirilmesi yaplmtr. alma ynteminde Sabun ve kozmetik rnlerin tarihsel geliimini ve deiimini inceleyen literatr aratrmas kullanlmtr. Giri ve gelime ksmlarnda tarihsel serveni ve gncel uygulamalar hakknda bilgiler paylalmtr. Sonu ksmnda Kozmetik ve sabun rnlerinin yeni trendler ve tketici beklentileri dorultusunda gnmzde geldii ve gelecekte ulaaca durum hakknda bilgi ve ngrlerden bahsedilmitir.

Anahtar Kelimeler: Sabun, Kozmetik, Tarih, Yenilik


THE DEVELOPMENT PROCESS OF SOAP AND COSMETIC PRODUCTS FROM PAST TO PRESENT
 
Soap and cosmetic products have been used for cleaning, beauty, care, treatment and management of epidemic diseases since ancient times. Religious ceremonies, war preparations, and protection from the cold have had significant effects in most of the civilizations. Depending on the urban lifestyle, changing needs, fashion industry, social media and developing technology, consumer demands have changed and expectations have increased. In this context, many innovations have been made in the cosmetics and soap industry, and products that meet different needs have been developed by product specialists with developing scientific studies. In this study, the change of soap and cosmetic products from past to present and their use by people throughout history were evaluated. In the study method, a literature research that examines the historical development and change of soap and cosmetic products was used. In the introduction and development sections, information about its historical adventure and current practices were shared. In the conclusion part, information and predictions about the current and future situation of cosmetic and soap products in line with new trends and consumer expectations are mentioned..

Keywords: Soap, Cosmetic, History, nnovation


Detay

�ÇER�K