TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 40 Alan: Psikoloji

Burakhan BARS
BOANMANIN OCUKLAR ZERNDEK TRAVMATK ETKS
 
Hukuki anlamda boanma, basit manada evlilik szlemesinin sona ermesidir. Ancak, ruhsal acdan deerlendirildiinde aile birliinin bozulmas, ailenin blnmesine ya da btnyle dalmasna yol aan ve btn aile yelerini hatta yakn evredeki kiileri dahi sarsabilen karmak bir olgudur. Bu sreten en ok etkilenenler ocuklardr. Boanma potansiyel olarak ocuklarn geliimlerini ciddi bir biimde etkileyecek bir dizi deiiklii de beraberinde getirmektedir ve bu anlamda ocuk iin bir travma olarak tanmlanmaktadr. Bu almada boanma ve ocuk arasndaki ilikinin deifre edilmesi ve bu deifre sonucu ocuun boanmadan ne kadar etkilendiinin ve travmatik etkilerinin olup olmadnn ortaya karlmas amalanmtr. alma kapsamnda anket-mlakat teknii ve ocukluk a travma lei kullanlm, 100 aile ve 174 ocuktan destek alnmtr. Elde edilen bulgulara gre, katlmclarn Travma lei toplam puanlar ile eitim dzeyi arasndaki ilikinin Kruskal Wallis testi sonularna gre lisede okuyanlarda ilkokul ve ortaokulda okuyanlara kyasla istatistike anlaml dzeyde daha yksek kmtr. Bunun yannda Travma lei toplam puanlar ile madde kullanm arasndaki ilikinin Kruskal Wallis testi sonularna gre sigara kullananlarda madde kullanmayanlara kyasla istatistike anlaml dzeyde daha yksek kmtr. Ayrca Travma lei toplam puanlar ile anne ve babann boandnda kalacaklar yer arasndaki ilikiye gre boanma sonrasnda annesinde kalmak isteyen ocuklarda babasyla ya da bakalaryla kalmak isteyen ocuklara kyasla istatistike anlaml dzeyde daha yksek kmtr. Sonu olarak, boanmann ocuklar zerinde ar bir etkisinin olduu tespit edilmi olup bu etkinin travma nitelii tad grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Travma, boanma, ocuk, anne-baba


THE TRAUMATIC EFFECT OF DIVORCE ON CHILDREN
 
Legally, divorce is simply the termination of the marriage contract. However, when evaluated from the spiritual point of view, the breakdown of family unity is a complex phenomenon that causes the family to split or break up completely and can shake all family members and even those in the immediate environment. Children are the most affected by this process. Divorce potentially brings along a series of changes that will seriously affect the development of children, and in this sense, it is defined as a trauma for the child. In this study, it is aimed to decipher the relationship between divorce and the child and to reveal how much the child is affected by the divorce and whether it has traumatic effects as a result of this deciphering. Questionnaire-interview technique and childhood trauma scale were used within the scope of the study, and support was received from 100 families and 174 children. According to the findings, the relationship between the trauma scale total scores of the participants and the education level was statistically significantly higher in high school students compared to primary and secondary school students, according to the Kruskal Wallis test results. In addition, according to Kruskal Wallis test results, the relationship between total trauma scale scores and substance use was statistically significantly higher in smokers compared to non-substance users. In addition, according to the relationship between the total scores of the trauma scale and the place where the parents will stay after divorce, it was statistically significantly higher in children who wanted to stay with their mother after divorce compared to children who wanted to stay with their father or with others. As a result, it has been determined that divorce has a heavy effect on children, and this effect has been found to be traumatic.

Keywords: Trauma, divorce, child, parents


Detay

�ÇER�K