TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 40 Alan: letiim

Gzde SUNAL, Nil ARKAN
KORKU SNEMASI BALAMINDA CRIMSON PEAK FLMNE DRAMATURJK YAKLAIM
 
Korku, insanln var olduu gnden beri en temel duygulardan biridir. Karanlk korkusu, doal afet korkusu gibi rnekler verilebilecek olan birtakm korkular ilkel insandan gnmze zihinsel birtakm kodlamalarla gnmze kadar gelip bireyin zihnine yerlemitir. Korku sinemas, insann korkularndan beslenmektedir ve trn hemen hemen her filminde bilinmezlik yatmaktadr. Trn asl amac, seyircide tekinsizlik ve korku duygularn yaratarak karakterle zdeim salama ve bireyin iindeki iddet duygusunun aktarmn salamaktr. Korku sinemasnn, seyircide yaratlmak istenen bu duygular oluturmada kulland en nemli unsur ise atmosfer yaratmdr. Tekinsiz ve huzursuz bir atmosfer yaratm iin mekan, dekor, aksesuar, kostm, makyaj gibi mizansen eleri olduka etkin kullanlmaktadr. Bu noktadan hareketle almada, Guillermo del Toronun ynettii Crimson Peak filminde korku ve tekinsizlik yaratma balamnda dramaturjik unsurlarn, filmde anlam yaratma srecinde nasl kullanld sorusu sorulmaktadr. Yaplan literatr almasnda; Crimson Peak filmiyle ilgili mizansen incelenmesi balamnda bir almaya rastlanmamtr. Sahneleme ve sanat ynetimi elerinin kullanlmas konusunda, olduka etkin bir rol oynayan film, izleyicide tekinsizlik yaratmak amacyla gerilim unsurlarn baarl bir biimde yanstmaktadr. Bu nedenle, bu alma ncelikle filmin dramaturjik anlatm ve mizanseni etkin kullanma becerisini evreleyen mevcut akademik tartmalar aydnlatmaktadr. Bu almada yntem olarak uygulamal dramaturjik zmleme yntemi seilmitir. Bu yntemin seilmesindeki ama, filmin mekan tasarm, atmosfer yaratm, renklerin dili, aydnlatma teknikleri, kostm tasarm gibi elerin kullanm ile anlam yaratma sreci incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Korku sinemas, Dramaturji, Guillermo del Toro, Mekan, Renk


A DRAMATURGICAL APPROACH TO THE FILM CRIMSON PEAK IN THE CONTEXT OF HORROR CINEMA
 
Fear is one of the most basic feelings of humanity since the day it existed. A number of fears, such as fear of darkness, fear of natural disasters, which can be given examples, have come down to the present day with a number of mental encodings from primitive man to the present day and have settled in the mind of an individual. Horror cinema feeds on the fears of man, and in almost every film of the genre lies obscurity. The main purpose of the genre is to create feelings of uncanny and fear in the audience, to provide identification with the character and to ensure the transmission of the feeling of violence within the individual. The most important element that horror cinema uses to create these feelings that want to be created in the audience is the creation of an atmosphere. Layout elements such as space, decor, accessories, costumes, makeup are used quite effectively to create an uncanny and restless atmosphere. Based on this point, the study asks the question of how the dramaturgical elements are used in the process of creating meaning in the film in the context of creating fear and uncanny in the film Crimson Peak directed by Guillermo del Toro. In the literature study, no studies were found in the context of the examination of the layout related to the Crimson Peak film. The film, which plays a very active role in the use of elements of staging and art management, successfully reflects the elements of tension in order to create an uncanny feeling in the viewer. Therefore, this study primarily illuminates the current academic discussions surrounding the dramaturgical narration of the film and the ability to effectively use the plot. In this study, applied dramaturgic analysis method was chosen as the method. The purpose of choosing this method is to examine the process of creating meaning with the use of elements such as space design of the film, atmosphere creation, language of colors, lighting techniques, costume design.

Keywords: Horror cinema, Dramaturgy, Guillermo del Toro, Space, Color Design


Detay

�ÇER�K