TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 36 Alan: letme

Furkan Fahri ALTINTA
SALIK GVENL BLEENLER ARASINDAK LKLERN ANALZ: SOMERS D TEMELL DEMATEL YNTEM LE BR UYGULAMA
 
lkeler Kresel Salk Gvenlik Endeksi (GHSI) bileenlerinin birbirlerini salayacak faaliyetler yaparak salk gvenlii performanslarn artrabilir. Bu kapsamda aratrmada en son ve gncel olan 2019 yl iin 195 lkenin GHSI bileenlerine ait deerler zerinden GHSI bileenler arasndaki iliki yaps Somers d temelli DEMATEL yntemi ile tespit edilmitir. Aratrma sonucuna gre, ilikisel yapya en fazla katk salayan bileenin nleme, etkilenme yapsna ve en fazla ilikisel younluu olan bileenin ise risk evresi olduu gzlenmitir. Ayrca GHSI bileenleri arasndaki ilikisel yapda nleme, mdahale kapasitesi ve salk sistemi etkileyen, tespit ve raporlama, uluslararas normlara uygunluk ve risk evresi bileenlerinin etkilenen nitelikte olduu belirlenmitir. Bu kapsamda lkelerin salk gvenlik performanslarnn artrmalar iin genel anlamda tespit ve raporlama, uluslararas normlara uygunluk ve risk evresi bileenlerinin birbirlerini ve dier bileenleri salayacak faaliyetler yapmas gerektii sonucuna ulalmtr.

Anahtar Kelimeler: Salk Gvenlii, Kresel Salk Gvenlii Endeksi, DEMATEL, Somersd, Etkiler, likiler


ANALYSIS OF THE RELATIONS BETWEEN HEALTH SAFETY COMPONENTS: AN APPLICATION WITH SOMER'S D-BASED DEMATEL METHOD
 
Countries can increase their health safety performance by doing activities that will ensure each other of the components of the Global Health Security Index (GHSI). In this context, the relationship structure between GHSI components was determined by the DEMATEL method based on Somer's d, over the values of the GHSI components of 195 countries for the latest and current 2019 in the research. According to the results of the research, it has been observed that the component that contributes the most to the relational structure is "prevention", while the component with the highest relational intensity is "risk environment". In addition, in the relational structure between the GHSI components, "detection and reporting", "compliance with international norms" and "risk environment" components that affect "prevention", "rapid response " and "health system". was found to be affected.In this context, it has been concluded that the components of "detection and reporting", "compliance with international norms" and "risk environment" should carry out activities that will provide each other and other components in order to increase the health and safety performance of countries in general.

Keywords: Health Security, Global Health Security Index, DEMATEL, Somers'd, Effects, Relationships


Detay

�ÇER�K