TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 33  Alan: Müzik

Gülnaz ABDULLAZADE
AZERBAYCAN'DA "GAYTAGİ" DANSININ AREALI
 
Azerbaycan halk müziği ve folklorunun araştırılmasındaki ilk adım XIX yüzyılda büyük besteci Üzeyir Hacıbayli tarafından atıldı. Üzeyir beyin başlattığı bu yolu ileride bir çok müzisyenler tarafından devam ettirilmektedir. Ü.Hacıbeyli tarafından kurulan bu geleneğin, yani Azerbaycan'ın folklor örneklerinin derlemesi ve halk müziği mirası çalışmalarının bugünde sürdürülmesi memnuniyet vericidir. Bu sıraya “Gaytağı” dansını da ekleyebiliriz. “Gaytağı” dansı, bir zamanlar Azerbaycan'da çok popüler olan ancak yıllar içinde unutulmuş eski bir dans türüdür. Ana nedenlerden biri, bu tür dansların zamanında derlenmediğı veya araştırılmadığıdır. Araştırma sonucunda Azerbaycan'ın hangi bölgelerinin bu danslara ve tarihi alana ait olduğu hakkında ilginç bilgiler elde edildi. Eski müzisyenler ve ustaların elde ettiği tarihsel gerçeklere göre, Gaytagı dansının, hem müziği, hem de melodik dili isimlerinin Azerbaycan halkına ait olduğu doğrulandı. Diğer Kafkas halklarının halk müziğinde benzer danslara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak, her dans türün müzikal yapısı, dili ulusal karakterini ve etnik kökenini doğrultur. Araştırma sonucunda Gaytagı dansının çoğunluğunun Azerbaycan'ın kuzey bölgesinden (Khizi, Shabran, Guba, Gusar) ve kuzeybatı bölgesinde (Sheki, Zagatala, Gakh) yaygın olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu dansların yanı sıra Karabağ (Şuşa, Ağdam), Şirvan'da (Ağsu, Şamahı) benzeri dans türleri var.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Dans, Gaitağı, Alan, Folklor


THE “GAITAGI” DANCE SPHERE IN AZERBAIJAN
 
The first step in study of Azerbaijani folk music and folklore was made in the 19th century by our great composer Uzeyir Hajibeyli. This path started by great composer Uzeyir Bay was successfully passed by his followers in future. It is gratifying that this tradition, founded by Uzeyir. Hajibeyli, i.e. collection of folklore samples of Azerbaijan and study of folk music heritage, continues to this day.The Gaitagi dance can be counted among the above. Gaitagi is an ancient dance, very popular in Azerbaijan at that time, but forgotten over the years. One of the main reasons is that this type of dance was not collected or researched in due time. As a result of the research, interesting information was received about the regions of Azerbaijan where this dance was performed in the historical period. According to historical facts obtained by ancient musicians and masters, it was confirmed that the names of Kaitagi dances, both their music and their melodic language, belong to the Azerbaijani people. It should be noted that other peoples of the Caucasus have similar dances in folk music. However, the language of the music of each game confirms its national character and ethnic affiliation.As a result of the study it became clear that the majority of Gaytaga dances come from the northern region of Azerbaijan (Khizi, Shabran, Guba, Gusar) and the north-western region (Sheki, Zagatala, Gakh). But besides these dances there are also similar species created in Garabagh (Shusha, Agdam), Shirvan (Agsu, Shamakhi).

Keywords: Azerbaijan, Dance, Rehearsal, Areal, Folklore


Detay

İÇERİK