TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 32  Alan: İktisat

Hülya ÇALIŞKAN KESİCİ
KORONAVİRÜS SALGINININ OECD ÜLKELERİ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İÇİN BİR ANALİZ
 
Bu çalışmada, koronavirüs salgınının, OECD ülkelerinin ekonomik büyümesi, işsizlik yapısı ve dış ticaret yapısı göstergeleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Küresel salgın, dünya ekonomisini bir yandan kısa vadede sağlık politikası tedbirleri diğer yandan ise talep ve arz üzerindeki negatif şoklarla olumsuz etkilemektedir. Koronavirüs salgınının OECD ülkelerinde, ekonomik büyüme, işsizlik ve dış ticaret üzerinde, etkilerini incelendiğinde, 2020’nin birinci çeyreğinde başlayan daralma 2020’nin ikinci çeyreğinde daha derin bir daralmaya kendini bırakmıştır. Ülkelere göre değişmekle birlikte 2020 yılın ikinci çeyreğinde, OECD ülkeleri ekonomik büyüme ortalamasında -%10.9 azalış, aynı şekilde işsizlik oranında ise ortalama %8’lik bir artış söz konusu olmuştur. diğer yandan ihracat ve ithalat hacminde %30’ların üzerinde daralma gören ekonomiler söz konusu olmuştur. Sonuç olarak, uygulanan tüm politikalara rağmen, küresel salgın dünya ekonomisini ve ülke ekonomilerini ağır bir şekilde olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Küresel salgına kalıcı bir çözüm bulunmadıkça da ekonomik tedbirler ekonomik sorunların kalıcı olarak çözülmesini sağlamada yeterli olmayacaktır. Küresel toplum, ancak küresel işbirliği ile bu küresel afetten en az hasarla çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs salgını, OECD ülkeleri, Makroekonomik Göstergeler


AN ANALYSIS FOR THE EFFECTS OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC ON MACROECONOMIC INDICATORS OF OECD COUNTRIES
 
In this study, the effects of the coronavirus epidemic on the economic growth, unemployment structure and foreign trade structure indicators of OECD countries were analysed. The global epidemic adversely affects the world economy with short-term health policy measures on the one hand and negative shocks on demand and supply on the other. When the effects of the coronavirus epidemic on economic growth, unemployment and foreign trade in OECD countries are examined, the contraction that started in the first quarter of 2020 left itself to a deeper contraction in the second quarter of 2020. Although it varies by country, in the second quarter of 2020, there was a -10.9% decrease in the average economic growth of OECD countries and an increase of 8% in the unemployment rate. On the other hand, there have been economies with a contraction of more than 30% in export and import volume. As a result, despite all the policies implemented, the coronavirus epidemic continues to seriously affect the world economy and country economies. Unless a permanent solution to the global epidemic is found, economic measures will not be sufficient to provide a permanent solution to economic problems. The global community can only survive this global disaster with the least damage through global cooperation.

Keywords: Coronavirus epidemic, OECD countries, Macroeconomic Indicators


Detay

İÇERİK