TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 31  Alan: Yabancı Diller

Gülfidan AYTAŞ
ALIMLAMA ESTETİĞİ VE ÇEVİRMEN İLİŞKİSİ
 
Bir metnin çevirisi, metnin anlaşılmasını öngörmektedir. Çeviri bu nedenle her durumda yorumlama gerektirecektir. Metni anlamadan ve yorumlamadan çeviremezsiniz. Anlama ve aktarma süreci için çevirmenin okur olarak yapıt ve yazar ile ilişkisinin incelenmesi gerekir. Yazarın sunan, yapıtın sunulan, okurun da alımlayan, algılayan, imgeleştiren veya değerlendiren unsur olduğu bu incelemede ortaya çıkacaktır. Yazın metinlerinde bulunan açıklık onların okurun dünyasında yeniden harmanlanmasını sağlar, okur metindeki boş alanları doldururken çevirmen de kendi söylem alanına göre erek metni üretir. Böylece yazın metninin hem estetik değerinde hem de anlamında değişmeler ortaya çıkabilir. Bu düşüncelerden hareketle bu çalışmada yazın yapıtlarının okur, Almanca öğretimi ve çevirmen ile olan ilişkisi incelenmiştir. Salt gerçeği yansıtmayan yazın olgusu burada alımlama estetiğinin bakış açısıyla ele alınmıştır. Yazın yapıtının tek bir anlama indirgenemediği aksine çok değerliliği ön planda tutularak alımlayıcı öğeler ile bağlantısı gösterilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alımlama Estetiği, Yazın, Okur, Çevirmen, Almanca Öğretimi


THE RELATIONSHIP BETWEEN RECEPTION AESTHETICS AND TRANSLATOR
 
The translation of a text provides for an understanding of the text. Translation will therefore require interpretation in all cases. You cannot translate text without understanding or interpreting it. For the process of understanding and transferring, it is necessary to examine the relationship of the translator with the product and the author as a reader. It will be revealed in this review that the author presents, the product is presented, and the reader is the element that buys, perceives, imagines or evaluates. The clarity found in the text of the letter allows them to be re-collated in the reader's world, while the reader fills in empty fields in the text, and the translator produces target text according to his or her discourse area. In this way, changes in both the aesthetic value and the meaning of the text of the literature can occur. Based on these thoughts, the relationship of literary works with readers, German teaching and translators was studied in this study. The phenomenon of literature, which does not reflect only the truth, is discussed here from the point of view of reception aesthetics. As opposed to the fact that the work of the literature cannot be reduced to a single meaning, it was wanted to show its connection with the purchasing elements by keeping its polyvalence at the forefront.

Keywords: Reception Theory, Literature, Reader, Translator, German Teaching


Detay

İÇERİK