TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 30  Alan: Psikoloji

Derya ODUNCU ALPAGO, Hasan ALPAGO
SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA YOKSULLUK VE HASTALIK İLİŞKİSİ
 
Bu çalışmada hastalık ile yoksulluk arasında bir ilişki olduğu tezi savunulmuş ve bu tez karşılaştırmalı bir yöntemle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede hastalıkların yoksulluğa nasıl sürüklediği, bireyleri nasıl yoksullaştırdığı analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde hastalık ile yoksulluk arasında doğrusal bir bağlantı olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekten de başta kanser olmak üzere bazı ağır hastalıklar bireylerin pratikte normal bir yaşam sürdürmesini engellediği için onu dezavantajlı bir duruma sürükleyebilmektedir. Böylece hastalık sonucu sosyal hayatta katılım konusunda kısıtlanmış birey yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu açıdan kronik ve ağır hastalık geçiren bireylerin ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu amaçla çalışma konuyu sosyal hizmet uzmanlarının bu soruna bakış açısıyla değerlendirilmiş, özellikle de kanser hastalarının durumu örnek verilerek analiz edilmiştir. Araştırma literatür taraması ve anket şeklindeki bir saha çalışmasıyla da desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastalık, Kanser, Sosyal Hizmet, Tedavi, Yoksulluk


THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND DISEASE FROM A SOCIAL WORK PERSPECTIVE
 
The study takes the relationship between disease and poverty into a special consideration by a comparative analysis. In this framework, it was analyzed how the illness dragged into poverty and how the person impoverished. In the study, it was determined that there is a linear connection between the disease and poverty. Namely, some types of diseases are at a level that can make the person disabled, and therefore the person cannot work and cannot perform normal life functions. Therefore, the person cannot work and is financially lost. The poverty level increases when her family and herself cannot provide for their livelihood, cannot feed properly and cannot meet all their other needs. This study was evaluated from the perspective of social workers to this problem. In the study, especially the condition of cancer patients was analyzed by giving an example. The research has been also supported by a literature evaluation and a survey.

Keywords: Cancer, Illness, Poverty, Social Work, Treatment


Detay

İÇERİK