TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 30  Alan: İşletme

Yıldırım Ercan ÇALIŞ,Görgün ÖZDEMİR, Mustafa KUŞ, Rıza SPANCA
2018 KUR KRİZİNİN BIST’TE İŞLEM GÖREN OTOMOTİV ŞİRKETLERİ FİNANSAL YAPISI ÜRERİNDEKİ ETKİ ANALİZİ
 
Bu çalışmada 2018 yılının ortalarında yaşanan kur krizinin BİST- 100 ‘de yer alan otomotiv şirketlerin finansal performansları üzerinde etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda sözkonusu şirketelere ait likidite, faaliyet, finansal yapı ve karlılık oranları olmak üzere finansal yapılarındaki kriz öncesi ve sonrası farklılaşmalar bağımlı örneklem T – testi kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın daha iyi değerlendirilmesi açısından ayrıca, Türkiye otomotiv sektörü ve son 20 yılda yaşanan finasal krizlere de yer verilmiştir. Kriz öncesi ve kriz sonrası Finansal rasyoların analiz sonucunda kur krizi sonrası otomotiv şirketlerinin likiditesinin olumsuz yönde etkilendiği, finansal yapı oranlarının bozulduğu ve otomotiv şirketlerinin ihracat oranının yüksek olmasınedeniyle kur dalgalanmasının kar marjlarına olumlu katkı yaptığı belirlenmiş, ancak finansal oranların kriz öncesi ve sonrası ortalamaları arasında bağımlı örneklem T-test sonucuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sektörü, Finansal Kriz, Finansal Performans, T-test


IMPACT ANALYSYS OF 2018 CURRENCY CRISIS ON FINANCIAL STRUCTURE OF AUTOMOTIVE COMPANIES TRADED IN BIST 100
 
In this study, the effects of the exchange rate crisis in mid-2018 on the financial performance of automotive companies in BIST-100 were examined. For this purpose the pre-and post-crisis differences in their financial structures, including liquidity, operational, financial and profitability ratios of these companies, were tried to be determined by using dependent sample T-test. In order to evaluate the study better, the Turkish automotive sector and the financial crises experienced in the last 20 years are also included in the study. As a result of the analysis of the financial ratios, it was determined that the liquidity of the automotive companies was affected negatively, the financial structure rates deteriorated and the foreign exchange fluctuation contributed positively to the profit margins due to the high export rate of the automotive companies, However, according to the dependent sample T-test result for statistical verification, it was concluded that there was no statistically significant difference between the averages of financial ratios before and after the currency crisis

Keywords: Otomotiv Sektörü, Finansal Kriz, Finansal Performans, T-test


Detay

İÇERİK