TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2020  Sayı: 29  Alan: İktisat

Hulusi ERSOY, Yılmaz BAYAR
OSMANLI DEVLETİNDE TELEFON HİZMETİNDE İSTİHDAM EDİLEN KADINLAR VE YAŞANAN BAZI SIKINTILAR
 
Bilimdeki gelişmelerin sonucu olarak yeni sektörler ortaya çıkmıştır. Elektrik enerjisine bağlı olarak ilk uygulama, telgraf sistemleri ve işletilmesidir. Telgrafın icadından bir müddet sonra, benzer bir teknik ile telefon icat edilmiştir. İletişim amaçlı olan bu sistemde, işletme düzeyinde aktif olarak personel istihdamı lazım gelmiştir. Bu çerçevede, telefon sisteminin icadından otuz sene sonra, Osmanlı devleti, telefon hizmetini özel bir girişimci gruba ihale etmiştir. Telefon haberleşmesinde, iletişimi sağlama noktasında kadın memurlar istihdam edilmiştir. Ecnebi olan işletme, Osmanlı tebaasından olan azınlıktan kadınları işe almış ve durum Müslüman kadınların tepkisini çekmiştir. Müslüman kadınların tepkisi karşılık bulmuştur. Bu yönü ile sektördeki kadın istihdamı ilk olarak telakki edilmiştir. Bu makalede, Dersaadet Telefon Şirketi’nde ve devlet hizmetinde çalışan bazı kadın memurelerin yaşadığı sıkıntılar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Müslüman Kadınlar, Telefon


WOMEN EMPLOYMENT IN TELEPHONE SERVICE IN THE OTTOMAN STATE AND SOME TROUBLES
 
The new sectors emerged as a consequence of the developments in the science. The first application depending on the electrical energy is telegraph systems and their operations. The telephone was invented using a similar technique soon after the invention of telegram. It is necessary to actively recruit personnel at the enterprise level in this technical system, which is for communication purposes. In this context, the Ottoman state awarded a contract of the telephone services to a special group of entrepreneurs in thirty years after the invention of the telephone system. The female officers were employed to ensure communication in the telephone communication. The foreign business employed the minority women from the Ottoman citizens, and the aforementioned situation attracted the reaction of Muslim women. The reaction of the Muslim women found a response. With this aspect, women's employment in the sector was first considered. In this article, the problems of some female officers working in Dersaadet Telephone Company and in government services were discussed.

Keywords: Women Employment, Muslim Women, Telephone


Detay

İÇERİK