TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Talin BÜYÜKKÜRKCİYAN DEMİRCİ
DOĞAÇLAYARAK ANDA KALABİLMEK
 
Bu yazımda amacım doğaçlamanın bir sanatçı, bir dansçı için önemini göstermek. Çocukken içimizde olan oyun oynama güdüsünü büyüdüğümüzde kaybettiğimizi fakat bir dansçının sanatsal gelişimi, anda var olabilmesi için bunu geri çağırması gerektiğini anlatmak olacak. Yöntemim çocuktan yola çıkarak büyüklere gelmek. Çocukların oyun oynama içgüdülerini anlatıp bunun üzerine oyun oynamanın doğaçlamadaki yerine değinip, doğaçlama üzerine Garcia. M.E, Plevin M., Macagno P. ‘in Yaratıcı Hareket ve Dans gibi kitaplardan yararlanarak önermemi geliştirmek olacak. Ayrıca erişkinlerin ruhsal sağlık durumunu anlayıp anlatacak ve doğaçlamanın bu sağlığa kattığı yararları işleyeceğim. Bulgularım doğaçlarken kişi kendi içsel yolculuğunu yapar, kendisini daha önce göremediği gibi görür. Doğaçlama yapmak tüm dansçılar için gerekli bir tekniktir. Dansçıların yanı sıra sıradan insanların da doğaçlama yoluyla terapi gördükleri, özgürleştikleri gözlenmiştir. Sonuç olarak doğaçlama dans etmeye başlayan bir kişi anda kalma durumunu yeniden öğrenir. Doğaçlama tekniğini geliştirir. Kendisinin oyun oynamasına izin verir. Bu durum tiyatrodaki gibi önceden üzerine çalışılmış duyguları veya karakterleri geri çağırıp sahnede sergilemeye benzemez. O anda kendi yaşadığı, durum, duygu ve oynama potansiyeliyle seyirci karşısında var olur. Bu durum insanda bir esrime ve esrime sonrası mutluluk etkisi yapar. Doğaçlayan kişi gevşer. Bu yüzden iyi bir dansçı aynı zamanda iyi bir doğaçlama sanatçısı da olmalıdır. Anda kalabilmek, anda olabilmek sahneye çıkan biri için olmazsa olmaz bir durumdur. Doğaçlama sahneye içkindir.

Anahtar Kelimeler: doğaçlama, oyun oynamak, anda olmak, farkındalık


TO BE AT THE MOMENT BY IMPROVISING
 
In this paper I will show the importance of improvisation for a dancer and explain the importance of recalling back (playing and being at the moment). When we are kids we have the playing instinct but it gets lost when we grow up. Though we need to recall this back as a dancer for the improvement of artistic progress. My method will be starting to evaluate from children and reach to the grown-ups. I’ll explain the kids instincts of playing and will also mention the place of improvisation in playing. I will get information from the books like Creative Movement and Dance by Garcia. M.E, Plevin M., Macagno P. and improve my thesis. Other than these I’ll also talk about grown-ups spiritual health and I’ll mention the help of improvisation in this context. In result improvisation is a need. The person who improvises does her inner journey, she sees herself like she has never seen before. To improvise is a necessary technique for all dancers. Other than dancers every human being has been observed getting therapy and getting free. As a solution a person who starts dancing improvisation learns to be at the moment from the beginning. She enhances the improvisation technique. She let’s herself to play. This situation is not like theater that one recalls back the feelings and the characters she has worked on in front of the audience and present it on stage. She exists with her state, feeling and the potential of playing. This is why a good dancer needs to be a good improviser. Improvisation is immanent to stage.

Keywords: : improvisation, playing, to be at the moment, awareness


Detay

İÇERİK