TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İşletme

Elmas KARABIYIK, Funda H. SEZGİN
GERİ ÖDENMEYEN KREDİLERİN BANKALARIN SAĞLAMLIĞINA ETKİLERİNİN BİR ANALİZİ
 
Ülkeler için bankaların sağlamlığı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve toplumsal refahı sağlamak için hayati öneme sahiptir. Geri ödenmeyen krediler, bankaların sağlamlığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, dünya genelinde 140 ülke için 2019 verileri kullanılarak, geri ödenmeyen krediler ile bankaların sağlamlığı arasındaki ilişkinin istatistiksel tekniklerle araştırılmasıdır. Çalışmada, geri ödenmeyen kredi düzeylerine göre bankaların sağlamlığı arasında önemli bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Geri ödenmeyen krediler ile bankaların sağlamlığı arasında negatif bir korelasyon tespit edilmiştir. Geri ödenmeyen kredilerin seviyesi arttıkça, bankaların sağlamlığı da azalmaktadır. Bu nedenle, bankaların sağlamlığını korumak için geri ödenmeyen kredilerin seviyesi, genişleyici kredi politikaları döneminde dikkatle izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bankaların Sağlamlığı, Geri Ödenmeyen Krediler, Kruskal-Wallis Testi


AN ANALYSIS OF EFFECTS OF NON-PERFORMING LOANS ON THE SOUNDNESS OF THE BANKS
 
The soundness of banks is vital for the countries in order to achieve sustainable economic growth and welfare of the society. the nonperforming loans level is the one of most important factor affecting the soundness of banks. In this context, the main aim of this study is to investigate the relationship between soundness banks and the nonperforming loans level for the 140 countries across the world for the data 2019 by using statistical techniques. In the study, it is concluded that there is significant difference among for soundness level of the banks by the nonperforming loans level. There is a negative correlation between soundness banks and the nonperforming loans level. As the nonperforming loans level increases then soundness banks decreases. For this reason, nonperforming loans level should be carefully observed when expanding credit policies to protect soundness banks.

Keywords: Soundness of Banks, Nonperforming Loans, Kruskal-Wallis Test


Detay

İÇERİK