TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 27  Alan: İşletme

Elmas KARABIYIK, Levent DALYANCI, Funda H. SEZGİN
ABD EKONOMİSİNİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ İÇİN BİR ANALİZ
 
Bu çalışmanın temel amacı dünya ekonomisinin en önemli oyuncularından bir olan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin küresel rekabet gücü yapısını yakından incelemektir. Bu amaçla Dünya ekonomik Formu Küresel Rekabet Gücü raporu 2019 verilerinden yararlanılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin küresel rekabet gücünün yüksek olmasında, yüksek nitelikli işgücü havuzuna sahip olması, yüksek teknoloji üretimi, yüksek yenilik kapasitesi ve yüksek verimlilik gibi faktörler önem arz etmektedir. Bununla birlikte, bir yandan, ulusal düzeyde, ekonomik krizler, yaşlanan nüfus, yatırımların ve toplam faktör verimliliğinin azalması gibi sebepler diğer yandan, küresel düzeyde rakip ülkelerin verimlilik, maliyetler, yenilikler ve teknolojik açıdan ilerlemeleri Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin küresel rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Küresel Rekabet Gücü, Ekonomi Politikası


AN ANALYSIS FOR THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE U.S. ECONOMY
 
The main purpose of this study is to examine the global competitiveness structure of the United States economy which is one of the most important players of the world economy. For this purpose, the data of the World Economic Form Global Competitiveness Report 2019 was used. Factors such as high technology production, high innovation capacity and high productivity are important factors in the high global competitiveness of the US economy. However, on the one hand, reasons such as economic crises, aging population, reduced investment and total factor productivity at the national level, on the other hand, productivity, costs, innovations and technological advances of competing countries on the global level adversely affect the global competitiveness of the United States economy.

Keywords: The United States, Global Competitiveness, Economic Policy


Detay

İÇERİK