TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 26  Alan: İşletme

Gülay TAMER
SCOPE OF VIOLANCE AGAINST HEALTHCARE EMPLOYEES: A DISTRICT PUBLIC HOSPITAL EXAMPLE IN ISTANBUL
 
Şiddet dünyada etkisini gösteren, tüm sosyal alanlarda, meslek gruplarında etkisini hissettiren çözümü zor olan kontrol dışı sosyal olgulardan biri olarak görülmektedir. Sağlık personeline uygulanan şiddet ise her geçen gün artış gösteren çağdışı kontrolü mümkün olmayan bir durum haline gelmektedir. Sağlık çalışanları ise özellikle acil servislerinde çalışan hekim, nurse ve personeller hasta ve hasta yakınlarından şiddet görme oranı her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum sağlık çalışanlarında fiziksel ve psikolojik açıdan ciddi problemler yaratmaktadır. Sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve çalışan personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu çalışma hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ve daha kaliteli, huzurlu bir çalışma ortamının nasıl sağlanabileceği ve önlem olarak nelerin alınabileceğine dikkat çekilmesi amacıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Acil Sağlık Çalışanları, Çalışanlar


SCOPE OF VIOLANCE AGAINST HEALTHCARE EMPLOYEES: A DISTRICT PUBLIC HOSPITAL EXAMPLE IN ISTANBUL
 
Violence is considered as one of the uncontrollable social phenomena which is difficult to solve, and which influences all social areas and occupational groups. Violence against healthcare personnel is a backward situation increasing and becoming uncontrollable day by day. The rate of healthcare workers, especially physicians, nurses and staff working in emergency wards being exposed to violence which is caused by patients and their relatives has been increasing with each passing day. This situation creates serious physical trauma and psychological harm in health employees. Legal arrangements should be made in order to prevent violence in healthcare sector and regulations should be made also for ensuring safety of the employees. This study aims to draw attention how to prevent violence in hospitals and how to provide a safer and high quality working environment for healthcare professionals.

Keywords: Violence, Emergency Health Workers/Employees


Detay

İÇERİK